Hvordan kan det gå til?

“Mennesker kommer sig.
Psykiatrien har længe formidlet en vis håbløshed når det gælder muligheden for at komme sig over alvorlige psykiske problemer .
Nogle psykiatriske diagnoser er blevet knyttet til livslang sygdom og handicap. En kronisk
tilstand.
Så bliver alvorlige psykiske problemer ikke længere noget man har: De bliver noget man er. Som om problemerne invaderer hele individets person. Som om individets identitet erstattes af et fremmed og ukontrollerbart væsen.
I dag findes en række forskningsresultater, som peger i modsat retning:
• Mange kommer sig, selv fra alvorlige psykiske problemer
• De fleste mennesker som oplever alvorlige psykiske problemer, er ikke bare psykisk forstyrrede.
Dele af personligheden fortsætter med at være der og udvikles upåvirket af sygdommen
• Mange mennesker udvikler metoder til at håndtere deres symptomer og er derfor i stand til at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv
• Mange kan, med den rigtige støtte, rehabiliteringsindsats og/eller behandling, udvikle sig videre fra det, som vi tidligere troede var kroniske tilstande “

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk , mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.