Referat af stiftende generalforsamling

REFERAT STIFTENDE GENERALFORSAMLING LAP-VESTSJÆLLAND 26/7-2022 i Rosenhuset SLAGELSE

Generalforsamlingen erklæres lovligt indkaldt!

Tilstede: Hanne Skou Kadziola, Rene Strøm, Thomas Malte Andersen, Tommy Øien Hansen, Thorsten, Nils Holmquist, Anders Kadziola og Valentina Djurhuus

Initiativgruppen fortæller om hvordan de forberedte generalforsamlingen. Tilskar de gamle vedtægter til nye som er enstemmigt vedtagne!

Rene Strøm vil gerne engagere sig i Psykiatrihospitalet Slagelses Brugerråd.

Tommy Øien har en personlig kamp med staten, han vil arbejde med.

Hanne og Anders vil arbejde med udsatterådet i Slagelse og de fact at værestederne i Vestsjælland er barberet helt ind til benet!

Thomas er meget aktiv med at hverve nye medlemmer til LAP, specielt i Sorø kommune! Han vil ydermere arrangere oplæg om LAP på værestederne i Sorø kommune.

Nils har en masse erfaring med kontakt til presse og medier. Han vil bruge sit engagement på pressemeddelelser og PR!

Valentina har en god tilgang til de sociale medier og vil bruge dem til at informere og oprette begivenheder og en Facebookgruppe! Det er muligt allerede nu at blive medlem.

Søg på: LAP VESTSJÆLLAND’s TALERØR

Andre ønsker for fremtiden:

Flere medlemmer. Brugerstyrede selvhjælpsgrupper. Ansættelsesudvalg til ansættelser af personaler+Peers.

Der tænkes aktiviteter for medlemmer af LAP VESTSJÆLLAND . Brunch i Rosenhuset. Folkekøkken. Ølejr i Sorø kommunes sommerhus i Drøsselbjerg og forskellige ture generelt. Evt med bus ! Alle idéer og ønsker er velkomne! Hanne indkalder til planlægningsmøde medio august, om aktiviteterne, da der skal søges paragraf 18 midler i de 3 kommuner, senest sidst september.

Vi glæder os til at kunne tilbyde nye og gamle ansigter et engageret medlemskab af LAPVESTSJÆLLAND.

BUDGET! Vi har fået 5.000 kr at råde over i 2022, fra grundforeningen LAP!

Vi vil fremover, til møder i LAPVESTSJÆLLAND, lave fællesspisning og ved fælles hjælp lave noget god og nærende mad! Alle LAP medlemmer er velkomne ved møderne, som er åbne bestyrelsesmøder!!! Husk tilmelding til Hanne Skou Kadziola! Der kommer en Mail liste senere lagt op i FACEBOOKGRUPPEN!

Dagsordenen for de kommende møder vil blive printet ud, så de ligger der ved møderne!

Vel mødt!

DEN FØRSTE VALGTE BESTYRELSE:
Hanne Skou Kadziola, Rene Strøm, Nils Holmquist(suppleant), Anders Kadziola og Thomas Malte Andersen

INTERNE REVISORER ER:
Thomas Malte Andersen og Valentina Djurhuus

Beklager det sene referat. Der har været Landslejr på Brenderup højskole i mellemtiden og malerier der sku males!

Referat Valentina Djurhuus