LAP Vestsjælland Bestyrelsesmøde 19. august 2022

Tilstede: René, Thomas, Hanne og Anders

1. Valg af referent: Anders

2. Referat fra Stiftende Generalforsamling: Godkendt med få rettelser.

3. Runde med løst og fast fra bestyrelsesmedlemmerne: Uden for referat.

4. Konstitution af bestyrelsen:
Formand: Hanne
Næstformand: Thomas
LAP kontaktchef: René
Kasserer: Anders
Pressechef: Niels

5. Opfølgning på ideer fra generalforsamlingen: Bestyrelsesmøder vil vi holde rundt på værestederne i kommunerne. Næste bestyrelsesmøde på værestedet i Sorø med oplæg, som annonceres på værestedet og sendes til LAP medlemmer.
Vi tilbyder et måltid mad til deltagerne (Thomas er vært).
Arrangere foredrag debat i Slagelse med folk udefra.
Vi satser på 8-9 bestyrelsesmøder årligt som afholdes på værestederne.

6. Hvem gør hvad: René undersøger hvor mange medlemmer der er i LAP Vestsjælland (i alt og i de enkelte kommuner). Thomas arrangerer næste bestyrelsesmøde i Sorø.

7. LAP konsulent Jette: Spørg Jette ang. §18 til arrangementer. Hun inviteres til næste bestyrelsesmøde i Sorø.

8. Annoncering: Thomas vil skrue materiale-holdere (display’s) op for LAP på værestederne. Annoncer i pressen. Kontaktperson for Husavis (væresteder i Sorø og Dianalund) er Thomas. Hanne undersøger om der er en tilsvarende husavis for Slagelse.
Kalundborg? Vi skal have en e-mail i LAP: lapvestsjælland@lap.dk

9. Økonomi: FU har bevilget 5000 kr. til opstart af LAP Vestsjælland. Desuden skulle vi kunne råde over ca. 10000 kr. fra indestående kontingentandele.

10. Dato for mødet i Sorø?