PR Gruppen

Læs referater fra møder i LAPs PR gruppe herunder:

Referat af møde i PR-gruppen, 4. januar 2008

af Tom Jul Pedersen Tilstede: Tom Jul Pedersen Ja jeg holder fanen højt, der var afbud fra de andre. Signe havde skrevet et brev, hvor hun var fortaler for at vi skal hyre en socialrådgiver, der skal fortælle om overgangen mellem førtidspension og folkepension, altså de problemer der kommer rent økonomisk, da folkepensionen er markant lavere […]

Referat af møde i PR-gruppen, 5. november 2007

af Tom Jul Pedersen Tilstede: Tom, Inger, Signe og Erik. Afbud Lilian, Helene, og Hanne W. 1. Tom valgt som referent, med stående bifald. 2. Referatet fra sidst, Tom har ikke sagt at han vil kontakte forskellige brugere inden næste møde. Vil gøre det engang i fremtiden. Erik er slet ikke enig i det, der står […]

Referat af møde i PR-gruppen. 6. oktober 2006

Til stede: Inger-Liss Christoffersen Jan Andersen Hanne Wiingaard Lars Arredondo Lise Jul Petersen (referent) Afbud fra: Michael Brown 1.Ordstyrer Jan valgt som ordstyrer. 2. Personlig runde Intet referat. 3. Referent Lise valgt som referent. Der laves beslutningsreferat. Referat udsendes først til de tilstedeværende, der har en uge til at reagere. I tvivlstilfælde beslutter tov-holderen referatets […]