Referat af møde i PR-gruppen, 4. januar 2008

Tilstede: Tom Jul Pedersen

Ja jeg holder fanen højt, der var afbud fra de andre. Signe havde skrevet et brev, hvor hun var fortaler for at vi skal hyre en socialrådgiver, der skal fortælle om overgangen mellem førtidspension og folkepension, altså de problemer der kommer rent økonomisk, da folkepensionen er markant lavere end førtidspensionen. Hun mener endvidere, at vi på næste møde skal diskutere hvilke PR forslag vi har (udover dem vi kom frem til sidst). Vi skal tilbyde fælles løsning af problemerne. God PR er at vise vi er problemløsere.

Derudover talte Tom med Marianne fra LL i telefonen, hun vil gerne have forslag inden LL møde den 26. januar. Vi talte endvidere om at navnet LAP er for anonymt, der er ingen der kender det, eller husker det. Det skal laves om i fremtiden, et forslag kunne være:
Dansk psykiatribruger forening.

Sidste punkt var at Erik Thomsen er ekskluderet af LAP og altså ikke er med i PR gruppen mere, når man læser begrundelsen er den ikke så konkret så det gør noget. Der står at det bl.a. skyldes hans optræden på Landsmøderne, hvor han havde et groft sprog. Brevet er ikke officielt endnu, men senere kan folk selv læse det på LAP’s hjemmeside.

Referat af møde i PR-gruppen, 5. november 2007

Tilstede: Tom, Inger, Signe og Erik.

Afbud Lilian, Helene, og Hanne W.

1. Tom valgt som referent, med stående bifald.

2. Referatet fra sidst, Tom har ikke sagt at han vil kontakte forskellige brugere inden næste møde. Vil gøre det engang i fremtiden. Erik er slet ikke enig i det, der står om ham, det er forvredet, orker ikke at gøre mere ved det. Erik trak sig som tovholder, blev ikke gået. Erik beklagede ikke det han skrev, men at det stod i selve indbydelsen. Til det famøse punk, havde Tom, skrevet en helt side, som han delte rundt. (se bilag). Kort fortalt går det ud på, at dobbeltmoralismen styrer inden for LAP. Langt værre ting end Eriks skriverier, påtaler man ikke, men åbent bart godt over for Erik. Grundet han er en lille fisk. Den reelle grund var at Erik er oppe og toppes med en anden, i den lokale LAP forening, men så må man da tage det op der, da ikke noget, vi skal bruge tid på i PR gruppen.

3. Tv spots er nu produceret, med den saglige Erik i en af hovedrollerne. Han gør det godt. Generelt var man tilfredse med dem, dog ikke alle, nogle syntes den første havde et for negativt skær over sig, altså at folk forlader en sindssyg medarbejder.

4. Vi siger nej til at bruge penge på reklamer, de små 100.000 kr. kan bruges bedre, men det er jo Landsledelsen, der bestemmer. Lur mig om de ikke bevilger dem.

5. Sammen slutning af PR og mediegruppen, de må gerne lægges sammen, det bliver en stor gruppe, måske for stor. Vi kan da prøve det, i en periode.

6. Fremtiden, der ønsker vi at sende jule kort ud til medlemmerne, stande ved messer, bolcher, nøgle ringe, LAP aktiviteter i hele landet, og i de lokale LAP’er. Vi skal kontakte brugerne og lederne i hele landet. Tom foreslog at vi skulle lave et operation LAP, ligesom operation X, der er på TV 2, det er jo et program, der klæder folk af til skindet, med skjulte optagelser etc. Der kommer sandheden frem. både om pigefotografer, og narko bagmænd.

På samme måde skal vi afsløre ting inden for psykiatrien, til gavn for brugerne. Det skal være konkrete sager, hvor vi også hører de andres version af det. Ikke noget generelt noget, som man desværre for ofte hører. Det forslag var så kontroversielt, at Erik lige ville læse referatet inden det røg ned til vor gode forening LAP.

Vi kunne også lave en sang om LAP, da næste år er sangens år.

7. Inge ville ikke være tov holderi PR gruppen mere, derfor overtager Tom pladsen.

    Vi kunne for fremtiden evt. skrive hvad det indebærer at være tovholder, samt være med i PR gruppen, så folk ved hvad de går ind til.

Næste møde i mediegruppen, som vi måske bliver en del af ,er den 13/12 i København. De sender indkaldelse ud.

Hvis vi fortsætter, er PR gruppens næste møde, den 14/1, 2008 kl. 13,00.

8. Evaluering af mødet: Godt og konstruktivt, kom videre, nåede alle punkterne, fast men ikke knusende. I andre sammenhænge snakker folk i tomgang, det gør vi ikke her. Det fik referenten til at sige” Hvis jeg havde lidt af vrangforestillinger, ville jeg tro man endnu engang talte om mig, samt tilmed havde givet mig nyt navn”. (Tom Gang)

Referant: Tom Jul Pedersen.

Referat af møde i PR-gruppen. 6. oktober 2006

Til stede:

Inger-Liss Christoffersen
Jan Andersen
Hanne Wiingaard
Lars Arredondo
Lise Jul Petersen (referent)

Afbud fra:

Michael Brown

1.Ordstyrer

Jan valgt som ordstyrer.

2. Personlig runde

Intet referat.

3. Referent

Lise valgt som referent. Der laves beslutningsreferat. Referat udsendes først til de tilstedeværende, der har en uge til at reagere. I tvivlstilfælde beslutter tov-holderen referatets endelige ordlyd.

4. Godkendelse af referat

Der skal laves små-korrektioner af sproget. Referatet fra 29. juli blev godkendt. Fremover kommer referatet på hjemmesiden. Referatet skal på hurtigst som muligt.

5. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev ændret, som det fremgår af referatet, og derefter godkendt.

6. Opfølgning fra sidste møde

Inger-Liss laver kort oplæg om medlemskort til Landsledelsen og etablering af bonusaftaler. Bagefter gås videre med ideen, hvis der gives OK. Landsledelsen har nedsat pressegruppe, se referat på hjemmesiden. Til næste møde i PR-gruppen kommer Jan med oplæg om kildevandsflaske.

7. Merchandise

– T-shirt. Forslag om orange eller blå T-shirt, så der kun behøves 1 tryk. Jan går videre med tilbud.

– Pose. Plastic-pose (gives væk) og mule-pose (salg). Én ting at sælge og én ting at give væk.

Inden næste PR-møde indhentes til priser på:
Mulepose (Inger-Liss)
T-shirt (Jan)
Papir- og plastic-pose (Lars)

8. Læserbreve

Jan laver skriftligt oplæg til næste gang, baseret på uformelt netværk blandt aktive medlemmer, der udtaler sig på egne vegne – men husker at nævne noget om LAPs politik, en forening, folk tilfældigvis er medlemmer af.

9. Database over erfaringseksperter

Lars laver skriftligt oplæg til næste gang.

10. Eventuelt, herunder næste møde

Vi mødes kl. 1. december – torsdag kl. 12.30 på LAPs sekretariat i Odense.

11. Evaluering af mødet

Ikke nået.