Livsglæde Gruppen

Læs referater fra møder i LAPs livsglædegruppe herunder:

Referat af møde i livsglædegruppen d. 28. januar 2020

MØDE D. 28.1.2020 I LOKALE , KØBENHAVN DAGSORDEN 1. VELKOMMEN TIL MØDET, VALG AF ORDSTYRER. 2. REFERAT FRA SIDSTE MØDE 3. SIDEN SIDST 4. NYE MEDLEMMER I LIVSGLÆDEGRUPPEN 5. NYT FRA LL 6. FORSLAG TIL FREMTIDIGE ARRANGEMENTER 7. GRUPPENS BERETNING TIL LANDSMØDET EVENTUELT NÆSTE MØDE DATO : REFERAT Tilstede : Tom , Brian , Ghita […]

Udflugt med Livsglædegruppen til Frederiksberg

Onsdag d. 23. maj 2018 inviterer Livsglædegruppen på udflugt til Frederiksberg, hvor vi blandt andet besøger Storm P. Museet og Frederiksberg Have. Vi mødes klokken 12 ved Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel. Buslinierne 8A og 26 holder lige udenfor museets dør. Vi bruger 1 time på Museet, som er i stue etagen og på 1. […]

Referat af møde i livsglædegruppen, d. 31. januar 2018

LAP LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE I ÅRHUS d. 31.1.2018 kl. 14.00 DAGSORDEN 1:   Velkommen til nye medlemmer af gruppen v. Tom 2.   Valg af ordstyrer 3.   Præsentation ( bordet rundt ) 4.   Referat fra sidste møde 5.   Siden sidst 6.   Gruppens møde dage og steder (hvilke ugedage passer bedst) 7.   Livsglædegruppens beretning for 2017 til landsmødet 8.   Nyt […]

Referat af møde i livsglædegruppen, d. 18.Oktober 2017

LAP LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE I FREDERICIA d. 18.Oktober 2017 kl. 13.30 DAGSORDEN 1. Dagens program / Gihta 2. Valg af dirigent. 3. Referat fra sidste møde 4. Siden sidst. 5. Nyt fra LL 6. Psykiatri topmødet. 7. Medlemsmøde i Århus. 8. Arrangement i København. / Troels 9. Århus arrangement / Tom 10. Samsø turen 2018 11. […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 13. september 2017

LAP LIVSGLÆDE-ARBEJDS-GRUPPE   DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Velkommen 3. Referat fra sidste møde i Åstrup, Århus 4. Siden sidst 5. Nyt fra LL 6. Planlagt Århus tur arrangement  status 7. Gruppens e-mail 8. Gruppens arrangementer / egen betaling / folkemøde 9. Samsø tur arrangement 10. Psykiatritopmødet d.7.10.17 11. 12. . Eventuelt REFERAT  Tilstede : Ole , Gihta, Solvej , Troels , Brian […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 21. august 2017

Tilstede : Tom , Ole , Preben , gæst : Lise Vi savnede de øvrige Mødet blev afholdt i Åstrup ved Århus hos Lise . Referatet fra gruppens sidste møde d. 21.6.17 blev læst op og godkendt. Siden sidst : Hver i sær af de fremmødte berettede om hvad de havde haft af gode  livsglade oplevelser […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 21. juni 2017

LIVSGLÆDEGRUPPEN MØDE d. 21.6.2017 kl. 13.00 i LAP Odense DAGSORDEN 1: Velkommen 2: Referat fra sidste møde 3: Folkemødet v./Tom 4: Siden sidst 5: Evaluering af Rungsted turen 6: Egenbetaling for vores arrangementer 7: Nyt fra LL 8: Gruppens e-mail 9: Samsø turen status 10: Århus turen status Eventuelt Næste møde dato REFERAT Tilstede : Tom […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 16. maj 2017

LIVSGLÆDEGRUPPE MØDE d. 16. Maj 2017 kl. 13.30 hos Ole Iversen i Vejle DAGSORDEN 1. Velkommen til mødet / program for dagen i Vejle  v/Ole 2. Siden sidst (Hvad hver enkel af deltagerne har haft af oplevelser med livsglæde ) 3. Diæter for mødet 4. Egenbetaling for vores arrangementer 5. Karen Blixen, Rungsted turen. 6. Samsø turen, […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 26. april 2017

LIVSGLÆDEGRUPPEN MØDE onsdag d. 26. April kl. 13.00  i LAP Tilstede : Tom , Ole , Troels , Solvej , Preben vi savnede de øvrige. 1. Der var ikke mødt nyt medlem op denne gang, men vi afventer og ser til næste møde. 2. Pkt. udgik, da det skulle have været en præsentationsrunde. 3. Referatet […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 15. marts 2017

LAP Livsglæde arbejdsgruppe møde d.15.3.2017 i LAP Odense DAGSORDEN : 1. Velkommen til nye medlemmer 2. Referat fra sidste møde 3. Siden sidst 4. Ny tur arrangement til Karen Blixen Museet 5. Gruppens medlemmer 6. Evaluering af Horsens turen 7. Nyt fra LL 8. Landsmødet 2017 9. Nye tur / arrangement forslag 10. Eventuelt REFERAT […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 13. februar 2017

Tilstede af gruppens 6 medlemmer:   Gihta , Tom , Brian , Solvej , Preben Afbud fra :   Mona-Lisa   1. Referatet fra gruppens december møde blev drøftet og derefter godkendt. 2. Siden sidst : Hver i sær fortalte, hvad de havde haft af livsglade oplevelser siden sidste møde. Her blandt andet om LAP´s […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 12. december 2016

Livsglædegruppen møde d. 12.12.2016 i Odense 13.30     1)   Siden sidst 2)   Referat fra Oktober møde 3)   Evaluering af turen til Middelfart. 4)   Nyt fra LL 5)   Nye arrangementer / ture i 2017 6)   ? 7)  ? Næste møde dato Tilstede : Alle 8 medlemmer af gruppen deltog […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 26. oktober 2016

Tilstede : Mona-Lisa , Gihta , Preben , Tom Vi savnede de øvrige. 1. Referatet blev drøftet efter gennemlæsning og godkendt. 2. Hver især af de fremmødte berettede om positive livsglade oplevelser oplevelser de havde haft siden sidste møde. 3. Der er kommet et nyt medlem ind i gruppen. Hun har ikke været mødt op endnu, men er […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 19. september 2016

Tilstede : Solvej , Preben , Tom . Vi savnede de øvrige medlemmer af gruppen. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt. Siden sidst , der blev fortalt fra hver enkel om positive oplevelser der havde været hændt. Nogle af disse er værd at tage med i LAP bladet. Evaluering af livsglædegruppens Århus arrangement. […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 22. august 2016

LIVSGLÆDEGRUPPEMØDE d. 22.8.2016 kl.13 LAP Odense Tilstede : Brian , Gihta, Preben, Lise Jul Pedersen (gæst) Afbud fra Tom , Mona-Lisa Gruppen bød velkommen til Lise. Lise skulle orientere om gruppens  arrangement med Århus turen. 1.   Nyt medlem af gruppen. Anita der nu er medlem af gruppen, havde desværre ikke mulighed for at deltage […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 16. juli 2016

Livsglædegruppens møde i Randers d. 16. Juli 2016 Tilstede: Brian, Gihta, Mona-Lisa , Preben, Tom Vi savnede de øvrige. Mødet blev afholdt i Randers. Brian tog imod deltagerne på stationen. Herfra gik gruppen over til mødelokalet på Atelier 12 B. Brian viste os stedet hvor han kreerede malerier og hans værker blev studeret. I dagens […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 22. juni 2016

Tilstede : Mona-Lisa , Preben , Tom , Ghita vi savnede de øvrige. 1.  Først blev der budt velkommen til nyt medlem af gruppen. Det er Ghita der kommer fra Fredericia, der ønsker at bidrage med godt arbejde for gruppen. Det er godt for gruppen at få nye gode ideer og glæde fra Ghita. 2. Referatet […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 27. maj 2016

LIVSGLÆDEGRUPPEMØDE  PÅ ODENSE HAVN    Fredag  D. 27. Maj 2016  kl. 14.30 Tilstede : Solvej , Preben , Brian , Tom. Afbud : Mona-Lisa Vi mødtes på Odense Banegård kl. 14 som aftalt, Mona-Lisa kunne desværre ikke deltage, idet hun havde haft uheld med den ene fod. Vi vandrede mod Havnen over den nyanlagte cykel […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 4. maj 2016

Tilstede i LAP mødelokale : Tom , Solvej , Mona-Lisa , Preben . Vi savnede de øvrige. 1.  Referat fra sidste møde blev godkendt. 2. Hver af de fremmødte fortalte om deres positive oplevelser siden sidste møde. Dejligt at høre livsglade oplevelser der havde været oplevet. 3. Gruppen blev orienteret om den nye landsledelse og […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 30. marts 2016

Livsglædearbejdsgruppe møde i Odense d.30.3.2016 Tilstede: Tom, Solvej, Preben vi savnede de øvrige 1.) Gruppen startede med at hver i sær fortalte om de positive livsglade ting og oplevelser de havde oplevet siden sidste møde. 2.) Det sidste møde i Vejle blev drøftet og referatet fra dette blev læst op og godkendt. Der var kun […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 22. februar 2016

Mødet blev afholdt hos gruppens medlem Mona-Lisa på hendes bopæl i Vejle. Tilstede : Mona-Lisa , Solvej , Tom , Preben . Vi savnede de øvrige.   Mona-Lisa tog i mod gruppens deltagere på Vejle Banegård kl. 13.00. Da vi var ved banegården før det egentlige møde, gik vi vi over gaden og besøgte ´Økolariet´, en […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 27. januar 2016

Tilstede : Tom , Mona Lisa , Solvej , Preben Vi savnede de øvrige.   1.) Referat fra sidste møde blev oplæst og godkendt. 2.) Hver især af de fremmødte orienterede om hvad de havde haft af gode oplevelser siden sidste møde. 3.) Tivoli turen i december blev drøftet, der var enighed om, at den var […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 3. december 2015

Tilstede : Solvej , Brian , Tom , Stefanie , Lars , Preben Vi savnede de øvrige fra gruppen. Gruppen afholdte mødet på ´den grimme ælling´ i Odense. Der blev drøftet de ting arbejdsgruppen havde arbejdet med i løbet af året. Ture og arrangementer,  LAP TV og radio, LAP møder. Det havde været et godt […]

Referat af møde i livsglædegruppen, 19. november 2015

Referat af møde i livsglædegruppen, 19. november 2015 Tilstede : Stefanie, Lars, Preben, Solvej, Tom vi savnede de øvrige, som havde meldt afbud. 1. Referat fra sidste møde 2. Siden sidst 3. Tivoli tur 4. December møde 5. Retningslinier for gruppen   1.  Referatet fra sidste møde, blev kort gennemgået og GODKENDT 2.  Hver i […]