Landskampagne Gruppen

Læs referater fra møder i LAPs Landskampagne gruppe herunder:

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 16. marts 2012

af Karl Bach Jensen Deltagere: Paul Bjergager, Olga Runciman, Jan Andersen, Helene Mortensen, og Karl Bach Jensen. Afbud: Patricia Eskekilde, Henrik Linde, Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard. 1.    Referent og ordstyrer Ordstyrer: Jan. Referent: Karl. 2.    Godkendelse af referatet fra møde den 24.02.2012 Referatet blev godkendt 3.    Opfølgning vedr. høring den 8. maj Vi gennemgår programmet og […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 24. februar 2012

af Karl Bach Jensen Deltagere: Paul Bjergager, Patricia Eskekilde, Olga Runciman, Helene Mortensen, og Karl Bach Jensen. Afbud: Henrik Linde, Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard, Jan Andersen, 1.    Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Olga. Referent: Karl 2.    Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet den 16.01.2012 Referatet godkendes. Opfølgning: Helene og Olga vil tage fat i […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 16. januar 2012

af Karl Bach Jensen Deltagere: Paul Bjergager, Jan Andersen, Patricia Eskekilde, Olga Runciman, Helene Mortensen, Henrik Linde og Karl Bach Jensen. Afbud: Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard 1.    Valg af ordstyrer og referent. Jan er ordstyrer. Karl tager referat. 2.    Godkendelse af referat fra mødet 9. december. Referatet er godkendt med nogle mindre sproglige rettelser. 3.    Kontakt […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 9. december 2011

af Karl Bach Jensen Deltagere: Paul Bjergager, Jan Andersen, Olga Runciman, Helene Mortensen, Henrik Linde og Karl Bach Jensen. Afbud: Patricia Eskekilde, Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard 1.    Valg af ordstyrer og referent. Karl tager referat. 2.    Godkendelse af referat fra mødet 1. november. Referatet er godkendt. 3.    Opfølgning på møde vedr. satspuljemidler i Sundhedsstyrelsen 25. oktober. […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 1. november 2011

af Karl Bach Jensen Deltagere: Jan Andersen, Patricia Eskekilde og Karl Bach Jensen. Afbud: Paul Bjergager, Thoridt Allermand, Helene Mortensen, Hanne Wiingaard og Olga Runciman Deltagerne valgte at bruge mødet til at lægge et foreløbigt program for en kommende høring. Frem til mødet den 9. december vil Jan og Karl afsøge mulighederne for at afholde høringen […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 11. oktober 2011

af Karl Bach Jensen Deltagere: Paul Bjergager, Helene Mortensen, Hanne Wiingaard, Patricia Eskekilde, Thoridt Allermand, Karl Bach Jensen. Afbud: Olga Runciman, Jan Andersen, Nils Holmquist, Henrik Harris Linde 1.  Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj 2011 Referatet godkendes. 2.    Kontakt med retsmedicinere.  Der var indgået en aftale om at holde møde med professor Jørgen […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 18. maj 2011

af Karl Bach Jensen Deltagere: Paul Bjergager, Helene Mortensen, Jan Andersen, Hanne Wiingaard, Patricia Eskekilde, Karl Bach. Afbud: Olga Runciman, Marianne Mogensen, Nils Holmquist, Henrik Harris Linde (inviteret som gæst) 1. Valg af ordstyrer og referent Jan vælges som ordstyrer, Karl som referent Henrik var inviteret som gæst, men havde misforstået datoen. Han inviteres til næste […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 6. april 2011

af Karl Bach Jensen Deltagere: Paul Bjergager, Helene Mortensen, Jan Andersen, Nils Holmquist, Hanne Wiingaard, Patricia Eskekilde, Karl Bach. Afbud: Olga Runciman, Marianne Mogensen 1. Valg af ordstyrer og referent Helene vælges som mødeleder, Karl som referent. 2. a Godkendelse af dagsorden Ekstra punkter tilføjet som 2.a, 2 b og 2 d. 2. b Godkendelse af […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 2. februar 2011

af Karl Bach Jensen Deltagere: Paul Bjergager, Helene Mortensen, Jan Andersen, Nils Holmquist, Hanne Wiingaard, Karl Bach. 1. Valg af mødeleder og referent. Hanne vælges som mødeleder, Karl som referent. 2. Mad Pride 2011. Paul henviser til afholdte Mad Pride begivenheder i Irland mv. Karl oplyser om, at det står for en kulturelt-humoristisk begivenhed. Vi kender ikke […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 8. december 2010

af Mette Hansen Deltagere: Paul Bjergager Nielsen Helene Mortensen Marianne Mogensen Olga Runciman Nils H. Andersen Hanne Wiingaard Karl Bach Jensen Søren Ditlevsen Mette Hansen Afbud:  Bjarne T. Poulsen Jan Stig Andersen Holger Pedersen Camilla Madsen Patricia Eskekilde Ordstyrer:    Nils Referent:    Mette Budget 1.    Paul orienterer om budget, og overskridelsen af dette (kr. 6-7.000). Årsagen hertil […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 5. august 2010

af Karl Bach Jensen Deltagere: Jan Andersen (til og med pkt. 5), Paul Bjergager, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Cinzia Bernadello, Tom Jul Pedersen, Karl Bach Jensen. 1.    Valg af ordstyrer: Cinzia + referent: Karl 2.    Godkendelse af referat fra mødet den 29. juni 2010. Referatet blev godkendt. 3.    Godkendelse af dagsorden.  Paul havde på forhånd rundsendt en […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 29. juni 2010

af Karl Bach Jensen Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Henriette Buemann Jensen, Karl Bach Jensen. 1.    Valg af ordstyrer og referent Jan blev valgt som ordstyrer og Karl som referent. 2.    Godkendelse af referater Referat fra mødet den 23. marts, referatet blev godkendt med enkelte smårettelser. Planlagt møde den 2. juni, blev […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 14. juni 2010

af Karl Bach Jensen Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Maibritt, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Henriette Buemann Jensen, Karl Bach Jensen. 1.    Ordstyrer: Jan, referent: Karl   2.    Research af dødsfald Det skal sandsynliggøres, at dødsfald skyldes brugen af psykofarmaka. Fremstillingen skal være levende så den vækker undren og genkendelighed. Der udformes uddybende beskrivelser og korte versioner […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 23. marts 2010

af Karl Bach Jensen Referat af møde i landskampagnegruppen tirsdag d. 23. marts 2010 kl. 12.00 – 17.00 Deltagere: Jan Andersen, Helene Mortensen (Død i Psykiatrien/mor til Julie), Camilla Madsen, Niels Erik Heise, Maibritt, Patricia Eskekilde (mor til Mark) Afbud: Dorrit Cato Christensen, Paul Bjergager, Asjan Jakobsen, Tom Jul Pedersen, Elsebeth Halckendorff 0. Indledning af mødet […]

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 23. februar 2010

af Karl Bach Jensen Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen, Camilla Madsen, Elsebeth Halckendorff, Maibritt; Karl Bach Jensen. Afbud: Dorrit Cato Christensen, Helene Mortensen, Niels Erik Heise, Asjan Jakobsen 1.    Ordstyrer: Camilla, referent: Karl 2.    Godkendelse af referat fra mødet den 2.02.10. Godkendt 3.    Sagsforløb på skrift Der udarbejdes korte tekster med hovedpunkter af […]