Tvang Gruppen

Læs referater fra møder i LAPs tvanggruppe herunder:

Referat af møde i tvang-gruppen, 8. juni 2010

Tirsdag 8/6-10, Store Glasvej 49, Odense  Til stede: Jan Andersen, Minna Holm-Nielsen, Gunnar Mathiasen, Herluf Dalhof. Afbud: Rikke Bondesen, Katrine Woel, Olga Runciman, Steen Moestrup 1)Valg af dirigent og referent: Dirigent: Gunnar Referent:Herluf 2)Godkendelse af referat: Enstemmigt godkendt 3) Siden sidst: Minna har deltaget i formiddagskonferencen på Christiansborg med Det sociale Netværk Har set en […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 6. april 2010

af Steen Moestrup Tirsdag 6.april 2010 kl. 10.30  – 15.30, Store Glasvej 49. Odense  Tilstede: Jan Andersen, Rikke Bondesen, Olga Runciman , Herluf Dalhof, Steen Moestrup Afbud fra Werner Leervad Uden afbud Katrine Woel 1) Valg af dirigent og referent Dirigent: Jan Referent: Steen 2) Godkendelse af referat  Godkendt med Jans kommentarer og indarbejde, samt sat […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 2. marts 2010

af Steen Moestrup Tirsdag den 2/3 – 2010 kl. 10.30 – 15.30, Store Glasvej 49, Odense. Tilstede: Olga Runciman, Katrine Wohl, Herluf Dalhof og Steen Moestrup Afbud: Jan S. Andersen, Werner Leervad, Rikke Bondesen, Dagsorden: 1)  Valg af dirigent og referent: Dirigent: Olga Referent: Steen 1a. godkendelse af dagsorden.  Høringssvar. Processen ?`? Høringssvar tidsfrist 5. marts. […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 22. januar 2010

af Steen Moestrup Fredag 22/1 10, Store Glasvej 49, Odense 10.30 til 15.30 Til stede:, Herluf Dalhof, Olga Runciman samt Steen Moestrup Afbud: Ulla Asmussen, Jan Andersen, Werner Leervad  og Rikke Bondesen Gunvor Hansen har trukket sig ud af gruppen og Karl Bach opfatter ikke som fast medlem af gruppen. Katrine Woel indtræder i arbejdsgruppen. 1) […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 18. november 2009

af Steen Moestrup Onsdag 18. november kl. 10.30 – 15.45 Store Glasvej 49, Odense Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Karl Bach, Olga Runciman samt Steen Moestrup Afbud: Ulla Asmussen, , Gunvor Hansen og Rikke Bondesen 1) Valg af dirigent og referent Dirigent: Werner Leervad Referent: Steen Moestrup 2) Godkendelse af referat Referat […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 14. oktober 2009

af Steen Moestrup Onsdag  14/10-09 kl 10.30 – 15.45 Store Glasvej 49, Odense Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Karl Bach, samt Steen Moestrup Afbud: Ulla Asmussen, Olga Runciman, Gunver Hansen og Rikke Bondesen Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent Werner ,dirigent Steen, referent 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Snak […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 11. september 2009

af Olga Runciman & Steen Moestrup Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Gunver Hansen, Herluf Dalhof, Olga Runciman, Karl Bach, Rikke Bondesen samt Steen Moestrup Afbud: ingen Dirigent Jan, referat Olga og Steen overtog senere Referat godkendelse: Gunver tager op til sidste referat et tvivls spørgsmål om testamentet. Der skal tilføjes: ”Tilføjelse under forsat drøftelse af tvungen opfølgning […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 4. august 2009

af Herluf Dalhof Referat af Tvanggruppe-møde, tirsdag 4/8-09 Store Glasvej 49, Odense C  Til stede: Jan Stig Andersen, Werner Leervad, Rikke Bondesen, Herluf Dalhof, Gunver Hansen og Karl Bach Afbud: Gitte Lindskow Udeblevet: Ulla Asmussen Ordstyrer: Jan Referent: Herluf Dette første møde efter sommerferien bar præg af, at drøftelser omkring regeringens bebudede lovforslag om tvungen opfølgning efter udskrivning […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 13. januar 2009

af Jan Stig Andersen Sted: PsykInfo, Vejle. Til stede: Rikke Juul Bondesen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Jan Stig Andersen (referent) Afbud fra: Ulla Asmussen 1. Valg af ordstyrer og referent. Herluf blev valgt til ordstyrer, og Jan blev valgt til referent. 2. Siden sidst. a. Godkendelse af referat af mødet d. 17/12 2008. Der bemærkes, at […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 17. december 2008

af Ulla Asmussen Deltagere: Jan Andersen, Herluf Dalhof, Werner Leervad, Ulla Asmussen Afbud fra: Gitte Lindskow Udmeldelse af Tvanggruppen: Susanne Bach Damgaard og Joy Thomsen 1) Ordstyrer: Jan Referent: Ulla 2a) Godkendelse af referatet af den 6.11.2008: Godkendt 2b) Drøftelse af om der skal være en personlig uformel runde af kortere varighed, hvilket blev  vedtaget. Og blev også afholdt, […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 6. november 2008

af Ulla Asmussen Sted: Vejle, Staldgårdsgade 10, Psyk. Info. Deltagere: Jan Andersen (Viborg), Werner Leervad (Herning), Herluf Dalhof (Kolding) og Ulla Asmussen (Århus) Følgende er også medlemmer af gruppen: Joy Thomsen (Kolding), Gitte Lindskow (Herning) og Susanne Bach Damgaard (Århus) Der var afbud fra: Joy Thomsen og Gitte Lindskow Udeblevet uden afbud: Susanne Bach Damgaard Lars […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 3. september 2008

af Ulla Asmussen Tid: 11-16 Sted: Psyk.info i Vejle, Staldgårdsgade 10. Deltagere: Herluf Dalhof, Werner Leervad, Susanne Bach Damgaard og Ulla Asmussen. Vi manglede besked fra Jan Andersen 1) Ordstyrer: Susanne Bach Damgaard 2) Referent:  Ulla Asmussen 3) Dagsorden  godkendt 4) Referat fra sidste møde blev godkendt. 5) Samtale om retningslinjer for LAP´s arbejdsgrupper: Egentlig skulle Jan […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 20. august 2008

af Herluf Onsdag den 20. august 2008 i LAPs nye lokaler, Odense Til stede: Jan, Herluf, Susanne. Kaj Larsen har udmeldt sig af Tvanggruppen Ordstyrer: Jan Referent: Herluf Dagsordenen godkendtes i den foreliggende form. Referat af sidste møde (25/6) forelå ikke. Orientering om retningslinier for LAPs arbejdsgrupper udsattes til næste møde. Jan vil forsøge at afklare […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 7. maj 2008

af Jan Andersen Sted: Hos Joy Jonna Thomsen (tidl. Dalhof) i Kolding Til stede: Herluf Dalhof, Joy Jonna Thomsen (tidl. Dalhof) og Jan Andersen (referent). Afbud fra: Kaj Larsen. 1. Valg af ordstyrer. Jan blev valgt til ordstyrer. 2. Valg af referent. Jan blev valgt til referent. 3. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev fastsat som følger. […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 5. og 22.. oktober 2007

De 2 dage blev brugt til at pakke post, vedrørende høring og workshop Gruppen var meget aktiv og positiv indstillet på at få det store arbejde fra hånden. Den 5. oktober blev der sendt indbydelser ud. Der var tale om ca 500 breve og ligeså mange mails. Den 22. oktober blev der udsendt svar til […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 26. juni 2007

Deltagere:  Kaj Jan Henriette Karl Afbud:  Steen Joy Herluf 1. Valg af mødeleder og referent: Kaj er mødeleder og Karl referent. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referat fra mødet den 19. juni blev allerede godkendt på selve mødet 3. Planlægning af høring den 30. oktober 2007 På baggrund af en brainstorm og tidligere […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 19. juni 2007

REFERAT af møde i tvanggruppen den 19-06-2007 i Odense Til stede:  Kaj Jan Herluf Karl Afbud:  Steen Henriette Joy 1. valg af mødeleder og referent Mødeleder: Kaj; referent: Karl 2. godkendelse af dagsorden Tilføjet pkt. 6 3. godkendelse af referat Godkendt 4. Høring og workshop – planlægning Vi kan ikke få noget mødelokale i Folketinget […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 30. maj 2007

REFERAT af møde i tvanggruppen den 30-05-2007 i Odense Til stede:  Kaj Jan Herluf Karl Afbud:  Steen Henriette Joy Referent: Karl Ordstyrer: Kaj Dagsorden: Adresseliste mv. Evaluering af workshop på landsmødet Revision af udgivelsen Psykiatrisk Testamente Høringen i oktober Evt. Ad 1. Kaj vil sørge for en liste med mail, postadresser, tlf. gir også besked […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 13. oktober 2006

REFERAT af møde i tvanggruppen den 13-10-2006 i Odense Til stede:  Karl og Kaj Afbud:  Henriette Fraværende:  Jan På trods af det ringe fremmøde, blev mødet afviklet, ud fra ønsket om, at den planlagte høring skal gennemføres. Derfor blev der seriøst truffet de nødvendige beslutninger. Karl havde talt med Georg Høyer, fra Norge, samt forhørt […]