Arbejdsmarkeds Gruppen

Læs referater fra møder i LAPs arbejdsmarkedsgruppe herunder:

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 16. februar 2011

Deltagere: Bjarne Skov Jensen, Hanne Wiingaard, Karl Bach Afbud: Tina Christensen, Lise Jul 1.    Regeringens udspil til reform af førtidspension og fleksjob. Hvad mener vi i LAP om forslagene – hvad kan og vil vi foretage os? Initiativ 1:  Sådan som udviklingsforløbet er skitseret af regeringen kan der blive tale om en langvarig fattigdomsfælde og […]

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 9. marts 2010

af Karl Bach Deltagere: Katrine Woel, Hanne Wiingaard, Tina Christensen, Lise Jul, Bjarne Skov Jensen Karl Bach Afbud: Ghita Bergstrøm, Preben Meilvang 1.    Valg af mødeleder og referent  Karl blev valgt som referent 2.    Godkendelse af referat fra den 19. januar  Opfølgning: Betina Post har bekræftet over for Karl, at man ikke kan forbyde folk at […]

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 19. januar 2010

af Kark Bach Deltagere: Ghita Bergstrøm, Tina Christensen, Bjarne Skov Jensen, Karl Bach Afbud: Hanne Wiingaard, Lise Jul, Preben Meilvang, Hans Jørgen Troelsen, Katrine Woel 1.Kort gensidig præsentation 2.Valg af referent og mødeleder Referent: Karl 3.Runde om interesseområder/kompetencer/erfaringer 2 minutters indlæg fra hver af mødedeltagere om hvad den enkeltes interesseområde/kompetencer/erfaringer er (forberedt hjemmefra) Tina: Har fået eget […]

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 9. september 2009

af Karl Bach Deltagere: Hans Jørgen Troelsen, Katrine Woel, Hanne Wiingaard, Karl Bach Afbud: Ghita Bergstrøm, Preben Meilvang, Tina Christensen, Lise Jul, Bjarne Skov Jensen, Erik Olsen (?) Udtrådt af gruppen: Nils Holmquist Andersen 1.    Valg af ordstyrer og referent  Ordstyrer: Hanne Wiingaard. Referent: Karl Bach 2.    Gensidig præsentation  Alle deltagere præsenterede sig og informerede om […]

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 5. september 2008

af Karl Bach Jensen Deltagere: Kaj, Hanne, Lise, Marianne, Karl Afbud: Peter Farver, Lise Duus, Nils 1.    Valg af mødeleder og referent  Hanne mødeleder, Karl referent 2.    Godkendelse af referat fra mødet den 16. august Referatet blev godkendt. Siden sidste møde har Erik Thomsen valgt at trække sig fra arbejdsgruppen. 3.    Projekt uddannelsesforløb for socialt udsatte  […]

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 16. august 2008

af Karl Bach Jensen Deltagere: Kaj, Hanne, Erik, Lise, Marianne, Karl Afbud: Peter Farver, Lise Duus, Nils 1.    Valg af mødeleder og referent  Mødeleder: Marianne; referent: Karl 2.    Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendt 3.    Godkendelse af referat fra mødet den 8. juni (vedhæftet)  Referatet blev godkendt. Opfølgning: Karl redegjorde for at rapporten fra LAP’s arbejdsmarkedsprojekt endnu […]

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 1. april 2008

af Karl Bach Jensen Referat af møde i LAP’s Arbejdsmarkedsgruppe 1. april 2008 kl. 9 til 12 Deltagere: Hanne, Nils, Lise (frem til kl. 10.15) Kaj (frem til kl.11) 1.    Valg af dirigent og referent Referat: Karl Dirigent: Nils 2.    Godkendelse af dagsorden  Godkendt 3.    Godkendelse af referat fra mødet den 8.01.08  Godkendt 4.    Next Stop […]

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 8. januar 2008

af Karl Bach Jensen Deltagere: Kaj, Lise, Marianne, Karl. Desuden deltog Thoridt Allermand under pkt. 2 Afbud: Hanne, Nils 1. Godkendelse af referat fra møde den 5.09.07 Godkendt 2. Next Stop Job Thoridt var som ansat i projektet inviteret til at orientere om kursusforløbet: Der har været en del frafald i starten mest hos ”SAND-folk”. AOF lærernes holdning […]

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 5. september 2007 i Odense

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 5. september 2007 i Odense Til stede: Nils Holmquist Andersen, Hanne Wiingaard, Kaj Larsen, Marianne Stengaard, Erik Thomsen, Lise Jul Pedersen, Karl Bach (referent) Afbud: Steen Moestrup, Joy Dalhof Dagsorden: Opfølgning vedr. Nye Veje: prioritering, strategi og uddelegering vedrørende vores ønsker til de enkelte punkter. Forberedelse af møde med […]

Referat af møde i Arbejdsmarkedsgruppen den 8. juni 2007

Referat af møde i Arbejdsmarkedsgruppen den 8. juni 2007 Deltagere: Kaj, Hanne, Erik, Karl Afbud: Peter Farver, Lise Duus, Marianne, Lise Jul, Nils Fraværende: Preben Paulin Hansen Det henstilles til alle i gruppen at man fremover melder afbud mindst to dage før mødet så vidt det overhovedet er muligt. 1. Valg af ordstyrer og referent Kaj er ordstyrer […]

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 28.03.2007

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 28.03.2007 Deltagere:  Erik Thomsen, Nils Andersen, Marianne Steengaard, Lise Jul, Hanne Wiingaard, Karl Bach. Afbud:  Kaj Larsen, Joy Dalhof 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Nils, referent: Karl 2. Dagsorden Blev udformet i starten af mødet 3. Godkendelse af referat fra mødet den 19.02.07 Referatet blev godkendt. 4. […]

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen mandag den 19. februar 2007

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen mandag den 19. februar 2007 Deltagere:  Lise Jul, Hanne Wiingaard, Marianne Steengaard; Kaj Larsen, Erik Thomsen, Karl Bach. Afbud: Nils Andersen, Joy Dalhoff Valg af ordstyrer og referent Erik ordstyrer, Karl referent Godkendelse af dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 5, henvendelse fra LAP-medlem tages til sidst. Godkendelse af referat fra mødet […]

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen 17. oktober 2006

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen 17. oktober 2006 o. Valg af ordstyrer: Marianne, referent: Lise 1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. september (vedhæftet) Punkt 3 i referatet opfølgning: Måske Erik Jurist kommer med noget vedr. handicap-tillæg til SU. Lille folder vedr. diverse rettigheder i forbindelse med uddannelse. Måske bredere foldere, der kommer rundt forskellige steder. En […]