Medie Gruppen

Læs referater fra møder i LAPs mediegruppe herunder:

Referat fra møde i mediegruppen, 24. september 2010

af Hanne Løvig Til stede: Tom Jul Pedersen, Inger-Liss Christoffersen, Hanne Wiingaard og Hanne Løvig. 1. Kort orientering fra alle. 2. Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt. Inger-Liss dirigent og Hanne Løvig referent på mødet 3. Ambassadørstrategi: Forslag til ambassadører sendes til Tom, som har været med til at redigere til LL – dette ligger også i Landsmødemappen. […]

Referat fra møde i mediegruppen, 22. juni 2010

af Hanne Løvig Til stede: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen og Hanne Løvig. Fraværende: Poul Bjergager og Michael P. Krog. 1. Kort orientering fra alle fremmødte, hvordan har vi det og hvor langt er vi kommet. 2. Godkendelse af referat: Referat godkendt.. 3. Ambassadørstrategi: Vi er nødt til at have en afklaring fra LL i […]

Referat fra møde i mediegruppen, 1. juli 2009

af Michael P. Krog Referat fra Mediegruppens møde 1. juli 2009 kl. 11.30 på LAP´s sekretariat, Store Glasvej 49, Odense Deltagere: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager & Michael P. Krog Ordstyrer: Inger-Liss Referent: Michael 2.    Godkendelse af sidste referat suspenderet da det henholdt sig til det afholdte landsmøde med prisoverrækkelse mm. 3.   […]

Referat fra møde i mediegruppen, 18. marts 2009

af Michael P. Krog Referat fra Mediegruppen i LAP´s møde på Sekretariatet, Store Glasvej 49, Odense Onsdag den 18. marts 2009 kl. 11.00 Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Løvig, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager & Michael P. Krog 1.    Mødeleder og referent: Michael Dagsorden formuleres og fastsættes 2.    Referat fra Mediegruppens møder 29. januar 2009 og 10. […]

Referat fra møde i mediegruppen, 29. januar 2009

af Michael P. Krog Referat fra Mediegruppen i LAP´s møde på Sekretariatet, Store Glasvej 49, Odense Torsdag den 29. januar 2009 kl. 11.00 Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Løvig, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager & Michael P. Krog 1.    Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer 2.    Referat fra sidst manglede og skal rekonstrueres til næste møde 3.   […]

Referat fra møde i mediegruppen, 10. juni 2008

af Michael Referat fra Mediegruppen i LAP´s møde i LAP-Sekretariatet, Klingenberg 15, Odense den 10. juni 2008 Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Løvig, Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog Afbud: Paul Bjergager 1.    Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer 2.    Referat fra sidste møde den 10. april 2008 godkendtes 3.    Generel drøftelse af hvem vi er i […]

Referat fra møde i mediegruppen, 10. april 2008

af Michael P. Krog Referat fra Mediegruppens 6´ møde i LAP-Sekretariatet, Klingenberg 15, Odense Torsdag den 10. april 2008: Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog Afbud: Hanne Løvig 1.    Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer 2.    De reviderede og rekonstruerede seneste 5 referater fra Mediegruppens møder blev alle godkendt og […]

Referat fra møde i mediegruppen, 13. december 2007

af Michael Referat fra Mediegruppens femte møde i LAP-Københavns lokaler, Vesterbrogade 103 – senere flyttet til Hovedbanegården, Torsdag den 13. december 2007: Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Løvig, Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog Afbud: Paul Bjergager, Bo Steen Jensen & Lillian Rank 1. Referent: Michael 2. Bo Steen Jensen har meldt sig ud af Mediegruppen pga. […]

Referat fra møde i mediegruppen, 25. oktober 2007

af Michael P. Krog Referat fra Mediegruppens fjerde møde hos Hanne Løvig, Fiskergade 41 i Århus, Torsdag den 25. oktober 2007: Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Tom Jul Pedersen, Hanne Løvig & Michael P. Krog Afbud: Paul Bjergager, Bo Steen Jensen & Lillian Rank Alle blev ønsket velkommen og vi havde en uformel runde Mødeleder & referent: Michael Referat […]

Referat fra møde i mediegruppen, 22. august 2007

Til stede: Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager, Hanne Løwig, Inger-Liss Christoffersen. Fraværende: Michael Krog, Lillian Rank og Bo Steen Jensen. Referat fra sidste møde i Kbh. er endnu ikke modtaget, da Michael blev syg og ikke kom til Odense samt at Hannes PC var brudt sammen! Så vi prøvede at rekonstruere et program: 1.)  Det blev vedtaget ved […]

Referat fra møde i mediegruppen, 3. juli 2007

af Mediegruppen Referat fra Mediegruppens andet møde i LAP Københavns lokaler, Vesterbrogade 103 – rekonstrueret af Michael, da oprindeligt referat gik tabt. Tirsdag den 3. juli 2007:    Tilstedeværende: Hanne Løvig, Inger-Liss Christoffersen, Paul Bjergager, Bo Steen Jensen, Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog Afbud: Maibritt Sørensen & Lilian Rank Præsentation – hvem er vi? – muligvis kunne […]

Referat fra møde i mediegruppen, 18. maj 2007

af Mediegruppen Referat fra Mediegruppens første møde på LAPs Landsmøde på Severin Kursuscenter i Middelfart,  Fredag den 18. maj 2007: Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Maibritt Sørensen, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager & Michael P. Krog Diskussion om behovet og baggrunden for en mediegruppe under LAP. Vi vil undersøge og opsøge mulighederne for at bruge de forskellige medieformer til […]