Referat af møde i PR-gruppen, 5. november 2007

Tilstede: Tom, Inger, Signe og Erik.

Afbud Lilian, Helene, og Hanne W.

1. Tom valgt som referent, med stående bifald.

2. Referatet fra sidst, Tom har ikke sagt at han vil kontakte forskellige brugere inden næste møde. Vil gøre det engang i fremtiden. Erik er slet ikke enig i det, der står om ham, det er forvredet, orker ikke at gøre mere ved det. Erik trak sig som tovholder, blev ikke gået. Erik beklagede ikke det han skrev, men at det stod i selve indbydelsen. Til det famøse punk, havde Tom, skrevet en helt side, som han delte rundt. (se bilag). Kort fortalt går det ud på, at dobbeltmoralismen styrer inden for LAP. Langt værre ting end Eriks skriverier, påtaler man ikke, men åbent bart godt over for Erik. Grundet han er en lille fisk. Den reelle grund var at Erik er oppe og toppes med en anden, i den lokale LAP forening, men så må man da tage det op der, da ikke noget, vi skal bruge tid på i PR gruppen.

3. Tv spots er nu produceret, med den saglige Erik i en af hovedrollerne. Han gør det godt. Generelt var man tilfredse med dem, dog ikke alle, nogle syntes den første havde et for negativt skær over sig, altså at folk forlader en sindssyg medarbejder.

4. Vi siger nej til at bruge penge på reklamer, de små 100.000 kr. kan bruges bedre, men det er jo Landsledelsen, der bestemmer. Lur mig om de ikke bevilger dem.

5. Sammen slutning af PR og mediegruppen, de må gerne lægges sammen, det bliver en stor gruppe, måske for stor. Vi kan da prøve det, i en periode.

6. Fremtiden, der ønsker vi at sende jule kort ud til medlemmerne, stande ved messer, bolcher, nøgle ringe, LAP aktiviteter i hele landet, og i de lokale LAP’er. Vi skal kontakte brugerne og lederne i hele landet. Tom foreslog at vi skulle lave et operation LAP, ligesom operation X, der er på TV 2, det er jo et program, der klæder folk af til skindet, med skjulte optagelser etc. Der kommer sandheden frem. både om pigefotografer, og narko bagmænd.

På samme måde skal vi afsløre ting inden for psykiatrien, til gavn for brugerne. Det skal være konkrete sager, hvor vi også hører de andres version af det. Ikke noget generelt noget, som man desværre for ofte hører. Det forslag var så kontroversielt, at Erik lige ville læse referatet inden det røg ned til vor gode forening LAP.

Vi kunne også lave en sang om LAP, da næste år er sangens år.

7. Inge ville ikke være tov holderi PR gruppen mere, derfor overtager Tom pladsen.

    Vi kunne for fremtiden evt. skrive hvad det indebærer at være tovholder, samt være med i PR gruppen, så folk ved hvad de går ind til.

Næste møde i mediegruppen, som vi måske bliver en del af ,er den 13/12 i København. De sender indkaldelse ud.

Hvis vi fortsætter, er PR gruppens næste møde, den 14/1, 2008 kl. 13,00.

8. Evaluering af mødet: Godt og konstruktivt, kom videre, nåede alle punkterne, fast men ikke knusende. I andre sammenhænge snakker folk i tomgang, det gør vi ikke her. Det fik referenten til at sige” Hvis jeg havde lidt af vrangforestillinger, ville jeg tro man endnu engang talte om mig, samt tilmed havde givet mig nyt navn”. (Tom Gang)

Referant: Tom Jul Pedersen.