Vendepunktskurser

Læs referater fra møder i LAPs gruppe herunder:

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 03.12..2020

Dagsorden:1) Julekalendervideo – Peernetværket2) Økonomi3) LL repræsentant i Arbejdsgruppen4) Arbejdsgruppens møder i Kbh.5) Mappe til dokumenter i LAPKBHF6) Dokumentation af arbejdsgruppens arbejde mv.7) Opstart af projektet8) Formidling af projektet9) Administration af vendepunkter.dk10) LAP konference på Christiansborg 1) Lene foreslår et videoprojekt, som skal synliggøre LVP i hele landet via peernetværkets julekalender.2) LL bevilliger 150.000 kr. […]

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 28.10.2020

Dagsorden: 1) Lene Kristiansen stopper i arbejdsgruppen2) Regionale medlemstræf3) Budget4) Opslag om hvervning af instruktøraspiranter5) Næste møde 1) Lene stopper desværre i arbejdsgruppen pga. andet arbejde i LAP. Vi hilser Lene’s hidtidige indsats mere end velkommen, idet vi kommer til at savne Lene som inspirator, sparringspartner og gruppefælle. Knud orienterer LL. 2) Vi forventer ikke […]

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 04.10.2020

Dagsorden:1) Regionale medlemstræf2) Budget 2021 til Landsledelsen3) Jobopslag til to instruktører til landsdækkende VP kursus (LVP)4) Sommerlejr 20215) Udvidelse af arbejdsgruppen Regionale medlemstræfVi har ikke kunnet holde Landsmøde i 2020 pga. corona-situationen. Til gengæld planlægger LAP’s landsledelse fire regionale medlemstræf, hvor Landsdækkende Vendepunkter (LVP) er på programmet, så der er mulighed for at fortælle om […]

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 27.08.2020

Dagsorden:1) Økonomi/budget2) Udvidelse af arbejdsgruppen – hjemmeside/Vp3) Tekster til LL4) Plan B5) Status Lene K.6) Næste møde Siden sidst: Knud var på Brenderup og fortælle (med Lene og Cornelius) om vendepunkter for en 15-20 lap deltagere. Deres indtryk var at det gik godt og der blev sået et frø. Birgit har muligvis fundet en ekstra […]

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 29.07.2020

Dagsorden:1) Materiale til Landsmødet2) Oplæg om Vendepunkter på LAPs sommerlejr. Første punkt: Materiale til LandsmødetVi formulerede et beslutningsforslag til Landsmødet, hvor det tydeligt fremgår, at vi gerne vil give løn (690 kr. pr. konfrontationstime) til de kommende undervisere på instruktørkurset.Hvis forslaget går i gennem, skal der nedsættes et uafhængigt ansættelsesudvalg med 3-5 deltagere.Vi gennemgik undervisningsplan […]

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 27.06.2020

Siden sidst… Dagsorden: A. Orientering1. Rekruttering og information– Bladet– Landsmødet– Sommer højskolen Løn/honorar Forankre indsatsen Mere konkret undervisning Projektbeskrivelse af Vendepunktsgruppen Næste møde Eventuelt 1) Rekruttering og information. Bladet udkommer i september. Der er blevet udarbejdet opslag om instruktørkursus, som Knud vil lægge op i som et indslag i et nyhedsbrev.Der vil blive udgivet tre […]

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 07.03.2020

Dagsorden:1) Hvordan er Vendepunkter nævnt i LAPs kommende udviklingsplan?2) Brev til LAP-medlemmer, Facebook, landsmøde-mappen, LAP-bladet etc.3) Brainstorm på forslag til omfang og budget..4) Mulighed for at og søge puljer.5) Evaluering af mødet. Hvordan er Vendepunkter nævnt i LAPs kommende udviklingsplan?Vendepunkter er nævnt som punkt 1 i udviklingsplanen ligesom NADA projektet. Brev til LAP-medlemmer, Facebook, Landsmøde-mappen, […]

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 29.02.2020

Dagsorden:1) Hvad forventer jeg af mødet i dag?2) Opsamling på sidste møde på medlemstræffet i januar.3) Brev til LAP-medlemmer, Facebook, landsmøde-mappen, LAP-bladet etc.4) Brainstorm på:– Tidsplan, omfang, opbygning af uddannelsen og forslag til budget– Indholdet på uddannelsen5) Evaluering af mødet. Opsamling fra sidste mødeVi afventer stadig sommerlejr gruppens svar på om vi må bruge tre […]