Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 07.03.2020

Dagsorden:
1) Hvordan er Vendepunkter nævnt i LAPs kommende udviklingsplan?
2) Brev til LAP-medlemmer, Facebook, landsmøde-mappen, LAP-bladet etc.
3) Brainstorm på forslag til omfang og budget..
4) Mulighed for at og søge puljer.
5) Evaluering af mødet.

Hvordan er Vendepunkter nævnt i LAPs kommende udviklingsplan?
Vendepunkter er nævnt som punkt 1 i udviklingsplanen ligesom NADA projektet.

Brev til LAP-medlemmer, Facebook, Landsmøde-mappen, LAP-bladet etc.
Vi afventer stadig sommerlejr gruppens svar på om vi må bruge tre dage på sommerlejren til at starte uddannelsen op. Herefter ønsker vi at afholde kursusdage i sekretariatet i Odense, to heldags møder med to overnatninger. Dvs. ankomst fredag eftermiddag/aften, og to heldags-sessioner á 6 timer hhv. lørdag og søndag
Vi prøver også at samle interesserede LAP medlemmer på Landsmødet i april for at vejre interessen for uddannelsen.
Knud har formuleret et brev i form med et stillingsopslag som sendes ud til LAP-medlemmer. Lene sender det videre til de relevante fora.

Brainstorm på forslag til omfang og budget.
Vi ønsker at gennemføre uddannelsen med opstart august 2020 og afslutning forår 2021.
To sessioner svarer til én arbejdsdag. Vi foreslår weekend-workshops med socialt samvær fredag aften for at ryste holdet sammen, og herefter to hele arbejdsdage lørdag og søndag. Gerne med en måneds mellemrum, så der er tid til refleksion mellem arbejdsdagene.
Herudover kommer for-samtaler med ansøgerne, forberedelse af- og opsamling på – sessionerne. Og et sparrings/erfa-forløb, når de regionale Vendepunkts-kurser kommer i gang.

Budget – forudsætninger:
Timeløn
Time-løn på 500 kr. Det vi aflønner er: forberedelse til undervisnings-sessionerne, undervisning, evaluering/opfølgning på undervisningen samt timer til sparring/erfa-udveksling, når de regionale kurser kommer op at stå.
Forplejning
Tre måltider á 65 kr. pr. hele arbejdsdage
Transportudgifter
1000 kr. pr person tur/retur
Fem workshops i 2020:
Seks sessioner på sommerlejren (18 timer pr. instruktør).
Fem sessioner pr. weekend-workshops : 15 sessioner + forberedelse og evaluering . 21 timer pr. instruktør.
63 timer pr. instruktør pr. weekend-workshop x 3 i 2020.
Samlet timetal i 2020 pr. instruktør = 84 timer
Tre workshops i foråret 2021:
Tre workshops i foråret 2021 (15 sessioner. I ALT 63 timer pr. instruktør).
Gæstelærere. Knud foreslår Eva Zeuthen udover Claus Bech Nielsen.
Aflønning pr. gæstelærer er (undervisning, forberedelse, transport og forplejning):
Skønnet til 3000 kr. pr gæstelærer.