Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen 17. oktober 2006

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen 17. oktober 2006

o. Valg af ordstyrer: Marianne, referent: Lise

1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. september (vedhæftet)

Punkt 3 i referatet opfølgning: Måske Erik Jurist kommer med noget vedr. handicap-tillæg til SU. Lille folder vedr. diverse rettigheder i forbindelse med uddannelse. Måske bredere foldere, der kommer rundt forskellige steder. En lidt bredere problemstilling, man kunne sende videre i foreningen. Jo mere synlige, vi bliver, desto mere kan vi måske tiltrække.

F.eks. en liste over universitetsaviser. Lise prøver at finde en liste frem. Noget med sektoransvarlighed i forhold til LAPs etablerede politik. Ud på AF centrene.

Referatet godkendt.

2. Opfølgning vedr. sidste møde i relation til “Nye Veje”. Wiingaard, Lise og Bach møde 2. november Århus, hvis de kan. Prøver. Lise kontakter mulige, eksterne samarbejdspartnere. Lise laver udkast til 20 linjers ting, der kan sendes rundt.

Vedr. Socialministeriet – telefonisk kontakt til gode.

3. Det fælles ansvar.

Initiativ 1 og 2: Det fælles ansvar 1 (initiativer på væresteder), Nye Veje 2. (landsdækkende aktiviteter). Positiv – skabes mulighed for arbejdsfællesskaber, understøtte iværksætteri som også udsatte grupper er i besiddelse af. Evt. kooporative virksomheder. Finde folks ressourcer og ikke systemer, der ikke skaber klientgørelse. På kollektivt træf for medlemmer.

Initiativ 4: Virksomhedscentre på kanten af arbejdsmarkedet, bane vej for arbejde i lokale virksomheder.  Praktiske opgaver – skruer eller hvad er det? I fælles ansvar mere fokus på mobilitet og man skal videre til ordinært arbejdsmarked.

Fører det her nogle steder hen? Fokus på social mobilitet. Vores muligheder for yderligere indflydelse begrænsede.

Resten af 3´eren tages næste gang.

4. Projekt: Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet.
a) Orientering fra Karl og følgegruppen – orientering om kontraktlige forhold.
b) Følgegruppens sammensætning

4c. Referat fra mødet med arbejdsmarkedsstyrelsen. – personlig assistance nok ind dér.
Vi fik formidlet begrebet psyko-socialt handicap, midlertidigt periodisk funktionevne til arbejdsmarkedsstyrelsen. Det kan ikke nytte at følge kravet at det kun kommer til at gælde folk med varig nedsat funktionsevne. Kompensation er i dag meget snævert beskrevet. Vejledning og opkvalificering af sagsbehandlere. Ikke lovning på, at de ville orientere os, når der var sket noget. Der skal tages kontakt til DSI. Det tager Karl sig af.

Folk der bliver truet på deres forsørgelse, skulle vi gå videre med i Arbejdsmarkedsdirektoratet. At få en føler ud, har de kørt nogle sager. Så det næste vil være at forsøge at få henvendelser fra medlemmer og andre.

Næste gang: Hvad er nyt og hvad skal vi gøre videre med? Evt. gå videre med gruppe-iværksættelses ideer.

Næste møde-dato: 
14. november – bladgruppe  møde. 14.30.