Referat fra møde i mediegruppen, 22. juni 2010

Til stede: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen og Hanne Løvig.

Fraværende: Poul Bjergager og Michael P. Krog.

1. Kort orientering fra alle fremmødte, hvordan har vi det og hvor langt er vi kommet.

2. Godkendelse af referat: Referat godkendt..

3. Ambassadørstrategi: Vi er nødt til at have en afklaring fra LL i henhold til Landsmødet inden vi tager det op igen.

4. Medlemskort: Der er bevilget 15.000 kr. til dette. Tom har kontaktet Lån & Spar, som siger nej. Vi er muligvis for små og for lidt synlige for dem. Inger-Liss har haft kontakt med Gislev Rejser, som vil give 5-8 % til større grupper der rejser sammen. Vi taler om at IKEA – måske kunne være en mulighed. Inger-Liss undersøger sagen.

5. Medlemsbladet. Vi snakker lidt om medlemsbladet. (en slags evaluering)

6. Forskellige PR- tiltag: Der er delte meninger om lighteren med lys, og vi gentager nok ikke succesen i samme udgave. Vi tager indkøbsposerne op igen senere. Vi synes alle det er en god ide at lave kunstkort, og lave en kunstgruppe hvorfra kortene så skulle springe. Vi skal spørge LL. Ang. pressemeddelelser: LL tager det op i LL.
Toms operation X kommer ud på LAP´s nyhedsmail. Det er pt. Endnu ikke sket!

NB. til referat:
Vi brugte en rum tid på at tale om at Inger-Liss nu er valgt til tovholder i stedet for Michael P Krog, da vi ikke har set noget til Michael i temmelig lang tid. Vi var enige om at det var et godt og stille møde, og deltagerne var glade.