Referat fra møde i mediegruppen, 22. august 2007

Til stede: Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager, Hanne Løwig, Inger-Liss Christoffersen.

Fraværende: Michael Krog, Lillian Rank og Bo Steen Jensen.

Referat fra sidste møde i Kbh. er endnu ikke modtaget, da Michael blev syg og ikke kom til Odense samt at Hannes PC var brudt sammen! Så vi prøvede at rekonstruere et program:

1.)  Det blev vedtaget ved mødet at Preben Meilvang ikke er en del af Mediegruppen; det var ellers var nævnt tidligere, at han var tilknyttet.

2.)  Karl Bach ønsker et ”erfaringspanel” – et slags database på medlemmer i LAP som vil udtale sig til medierne om deres sygdom o.l. Dette skal behandles sammen med Hanne Wiingaard, da det sikkert skal med i LAP-bladet.

3.)  Paul kom med et glimrende forslag om at lave en ”skabelon-plakat” til brug ude i LAP-lokalafdelingerne. Skal udformes med LAP-logo og f.eks. et flot maleri/foto med et stort hvidt felt, som man kan udfylde til arrangering af møder m.v. Der skal søges midler til dette, men der skal lidt flere data frem bl.a. størrelse på plakaten, antal trykninger, layout m.v., inden vi kender en pris. Dette skal sættes i gang ved næste møde. ( pt. anslået 20.000,- kr.) Alle finder ideen god.

4.)  Medlemskort – med indbyggede fordele i lighed med andre private foreninger f.eks. Landsf. Ældre Sagen. Inger-Liss arbejder videre med dette projekt, hvor ideen ikke er ny, men aldrig afprøvet.

5.)  Paul kom med forslag om en kampagnebus m. f.eks. fotokunst – kunst og foredrag. Dette er pt. kun på idéplan. Men der tænkes tanker.

6.)  Tom kom med forslag om pressekampagne for LAP. Dette er yders relevant og vil være noget Michael, Tom og Inger-Liss kan arbejde sammen om. Vi taler med Michael om dette. Der blev anført at ”gentagelse + gentagelse” fremmer, når LAP skal promoveres – i lighed med Toyota-syndromet.

7.)  Der blev talt om Bruger Bazar 2007 i Odense – ”Vi skal alle sammen være her”. Hanne ville tale med Marianne Stengaard om dette. Vi skal ikke ellers i Medie -gruppen gøre mere denne gang.

8.)  Tom vil gerne interviewe Inger-Liss i Århus til brug for medier. Han vil ringe op eller vi kan lave personligt interview, når vi mødes i Århus!?

9.)  ”Portrættet” – en ny niche til LAP-bladet: En positiv bruger bliver interviewet. Det kunne være Maibritt Rasmussen eller Inger fra foreningen? Inger-Liss og Michael u.s. dette og samtaler med Hanne Wiingaard.

Næste møde bliver torsdag den 25. oktober kl. 13.00 i Fiskergade 42, 2. th. Aarhus C. hos Hanne Løwig.