Referat fra møde i mediegruppen, 29. januar 2009

Referat fra Mediegruppen i LAP´s møde på Sekretariatet, Store Glasvej 49, Odense
Torsdag den 29. januar 2009 kl. 11.00

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Løvig, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager & Michael P. Krog

1.    Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer

2.    Referat fra sidst manglede og skal rekonstrueres til næste møde

3.    Bordet rundt med gensidig orientering.
Inger-Liss er meget kritisk overfor den nye udgave af Medlemsbladet. Forsiden mangler et markant forsidebillede og er i stedet temmelig forvirrende. Der skal en bedre brug af billeder og fotos – både på forside og i resten af bladet. Paul fortæller om en lay-outer fra Roskilde som gerne vil være med til at forbedre lay-outet.
Paul har talt med Michael Falck som kan komme til landsmødefesten. Han fortæller om en videreførelse af Hvide Kors kampagne fra Roskilde på landsplan. Pressemeddelelsen var ikke god og for lang.
Michael foreslår i fremtiden at bruge postkort – måske i samarbejde med en af de professionelle på markedet som Go-Card. Det er meget vigtigt at kortet udformes grafisk opsigtsvækkende og fængende og kan have en forklarende tekst på bagsiden.
Michael fortæller om seneste møde i Landsledelsen og at Mediegruppen skal udarbejde en prioriteringsliste med et forslag til budget.
Tom fortæller om sin relativt nye forening: Den Venlige Psykiatribruger. Der er pt. 15 medlemmer og tager udgangspunkt i Århus, men alle kan være med.
Michael fortæller kort om LAP´s økonomi. LAP har ligge noget brak pga. af manglende likviditet og afventning på udfaldet af Satspuljeforhandlingerne. Afskedigelser har også kostet en del.
LAP har nu fået bevilget 3.6 millioner årligt de næste 4 år. Samtidig er der kommet 295.000 fra Tips & Lotto og godt 100.000 til undervisningsbrug.
Inger-Liss fortæller om en succesfuld aktion på KAS Ballerup, hvor der har været ”gravkaffe” i anledning af nedlægningen af biblioteket og varmtvandsbassinet. Der blev nedlagt en krans og Ghita B. holdt en tale. Aktionen blev omtalt i Herlev Bladet.
Hun ville gerne have haft omtale også i Lap-Medlemsbladet.
Hanne har været røgfri i 1½ år og er begyndt i ANTV hos Lise Jul, hvor Hanne er journalist og skal lave lokal-tv om psykiatri.

4.    Michael fortæller om det afholdte Mediekursus og læser op af en kort evaluering. Han fortæller videre om at han har haft kontakt med Cavling-Prisvinderne fra Berlingske Tidende. De vandt den især pga. ”mediekonvergens” og de helt nye og selvforstærkende virkninger det har at bruge det trykte blad sammen med løbende opfordringer og ajourførte artikler på hjemmesiden. Når det arbejder sammen sker der en stærk aktivering ag læserne med det resultat at man kan efterlyse nye historier, sager og vinkler. Det mener Michael vi også skulle udnytte i LAP regi. Det er også meget vigtigt med en langt bedre og mere omfattende overvågning af medierne og nyhedsudviklingen. Især for hurtigt at kunne reagere og følge en sag eller udvikling op. Jo hurtigere – jo nemmere er det oftest at kunne komme i medierne.

5.    Tom fortæller om sin idé med Operation X. I lighed med udsendelsen på TV2 skal man efterlyse historier og sager, som skal bearbejdes og videreformidles til LAP-Medlemsbladet og andre måske større medier. Man skal også konfrontere beslutningstagerne og andre ansvarlige. Til det formål skal der efterlyses ”agenter” som kan undersøge sager og følge op på historier i medierne.

6.   Paul vil have at LAP i anledning af 10-årsjubilæet afholder en række ”stormøder” eller andre arrangementer rundt omkring i landet. Gerne med foredragsholdere/oplægsholdere og professionel underholdning. I lighed med arrangementet fra Roskilde med Erik Clausen, som var en stor succes. Hanne har undersøgt mulighederne for at få medlemskort trykte og laminerede. Der foreligger et nærmere regnskab, men i al korthed, så koster en engangskliché kr. 500 og ved 1000 stk. koster et medlemskort kr. 1,25 per stk. Inger-Liss supplerer til debatten om medlemskort at det skal være personligt med LAP´s logo og med minimum 4 tilbud med rabat. Man kunne også fremstille og sælge plakater og t-shirts med logo og tekst som f.eks. I Love LAP!. Michael fortæller at det er et system som bliver mere og mere brugt og kaldes et ”loyalitetsprogram”. Han fortæller også at det desværre ikke i øjeblikket er muligt at få en aftale med Journalistforbundet om særlige pressekort for LAP´s tillidsfolk og bladgruppe.

7.    Som aftalt tidligere på mødet udarbejder Mediegruppen en liste for vores væsentligste prioriteringer, som Michael renskriver og tager med som Mediegruppens udspil til næste møde i Landsledelsen. Hvert medlem af gruppen giver sine prioriteringer en stemme og de bliver talt sammen. Listen vedlægges dette referat.

8.   Kort evaluering: Det var et godt og energifyldt møde. Inger-Liss mener at Michael har gjort et prisværdigt arbejde.

9.   Næste møde i Mediegruppen aftales til onsdag den 25. februar 2009 kl. 11.00 på Sekretariatet i Odense. – (Dette møde bliver dog i afventning af det kommende landsledelsesmøde den 28. februar udsat til senere.)