Referat fra møde i mediegruppen, 24. september 2010

Til stede: Tom Jul Pedersen, Inger-Liss Christoffersen, Hanne Wiingaard og Hanne Løvig.

1. Kort orientering fra alle.

2. Godkendelse af referat fra sidst:
 Referat godkendt.

Inger-Liss dirigent og Hanne Løvig referent på mødet

3. Ambassadørstrategi: Forslag til ambassadører sendes til Tom, som har været med til at redigere til LL – dette ligger også i Landsmødemappen. Tom kommer med forslag til hvad der kan gøres. Hanne L har forslag om MH, IM og VA. Vi bliver enige om kategorierne kunst, politik og videnskab, og vi stryger videnskab på listen, da det kan være et ømfindigt emne for mange. JAN, FE, LL og AMH er stadig i spil. Vi bliver enige om at sundhedssektoren er et bedre ord og spænder mere vidt.

4. Medlemskort: Hanne W foreslår campingpladser og hytteferier på medlemskort – forhåbentlig kan vi få noget rabat her. Vi synes alle det er en god ide. Hanne L foreslår kortet laves med de to tilbud vi har. Vi skal desuden undersøge om der kunne være nogle it firmaer. Planen prøver vi at kortet sendes ud til marts 2011 når medlemmerne har betalt kontingent. Vi vælger at sende kortet ud uden tilbudsudbydernes logo (kun LAPs logo) da der så løbende kan komme nye på. Vi vil annoncere løbende i LAP-Bladet om hvilke medlemsgoder der vil være på kortet ( – Og hjemmesiden? ). Hanne W har god kontakt til trykkeren, hvor vi gerne have det lavet.

5. Mulepose – indkøbsnet: Inger-Liss går lidt videre med det. Undersøger noget; gerne lidt fikst, dog uden spejl og læbestift ol. Vi bliver nødt til også at tænke på mændene.

6. Operation X . Tom sætter dette punkt på i starten af mødet: Tom fortæller at han får henvendelser, men når det så kommer til stykket og han får talt med disse personer/sager er der ikke rigtig noget ‘Kød på det’.

7. Kunstkort: Inger-Liss har en idé om at få trykt 5 kunstkort af LAP kunstnere. Hanne W. tror ikke rigtig på ideen, nu stiger portoen til 8,- kr. næste år og folk mailer til hinanden i stedet for håndskrevne brevting. PS! I-Liss vil gerne arbejde videre på ideen alligevel!

EVT
: Inger-Liss har en ide om en mulig kunstnergruppe i LAP. Der er jo mange der maler osv. Jørgen Flemmer kan måske hjælpe med råd og vejledning om dette projekt. Kunne være en idé at sætte på som arbejdsgruppe på næste Landsmøde.

Ref.: Hanne Løvig/korr. I-Liss