Referat fra møde i mediegruppen, 10. april 2008

Referat fra Mediegruppens 6´ møde i LAP-Sekretariatet, Klingenberg 15, Odense
Torsdag den 10. april 2008:

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog
Afbud: Hanne Løvig

1.    Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer

2.    De reviderede og rekonstruerede seneste 5 referater fra Mediegruppens møder blev alle godkendt og Michael vil sørge for at de uden ændringer vil blive lagt på LAP´s hjemmeside.

3.    Gruppen havde en generel og omfattende orientering, som overlappede de senere dagsordenpunkter.                                                                                                   En nyhed er at Tom har lavet en hjemmeside med adressen: www.venlige.dk
Michael indvilligede i at fortsætte som officiel tovholder og kontaktperson med Inger-Liss som tro væbnerinde, men bad om yderligere solid støtte og arbejdskraft fra resten af gruppen.

4.    Michael orienterede om det Medietræningskursus som Michael er blevet pålagt at udføre i samarbejde med SUS – Social Udviklingscenter. Det fremgik at alle var interesseret i at deltage i Medietræningskursuset, som vil finde sted senere på sommeren i Vejle.

5.    LAP generelt – Vi vil godt stå for en workshop på Landsmødet, hvis vi bliver bedt om det.
Ellers lader vi være, da vi pt. har en rimelig god størrelse og sammensætning. Vi kan højst indlemme 2 nye i gruppen.
Anne-Marie Helger er blevet foreslået og har sagt ja til at blive protektor for LAP. Det talte vi om, da det er en vigtig beslutning og vi havde flere andre kandidater. Inger-Liss har i forvejen et udmærket samarbejde med Diana Benneweis i det københavnske, som muligvis kan udbygges og forbedres. Andre havde også egnede kandidater. Vi talte om i stedet for at have en protektor, så at have flere ambassadører indenfor flere målgrupper og interesseområder – som f.eks. sport, kultur, film, teater, journalistik, kunst, politik osv…
På et senere tidspunkt skal vi indkalde de to andre relevante arbejdsgrupper PR- og eventuelt Bladgruppen til et fælles inspirations- og koordineringsmøde.

6.    Paul har været til møde om en kommende, så godt som landsdækkende busturné initieret af de to rejsekonsulenter. Vi vil gerne støtte idéen, så langt vore resurser rækker.

7.     Nye aktiviteter. Vi skal fastholde idéerne med postkort med egen kunst. Måske i et samarbejde med Go-card. Holde fast i plakater som reklame for lokale arrangementer og hvervning. Inger-Liss fortsætter med at undersøge muligheden for et personligtlamineret medlemskort og vil også kontakte nogle af de mere eller mindre kommercielle muligheder indenfor såkaldte ”loyalitetsprogrammer” som TV2-Lorry, biografen Empire og andre har sammen med rabatforeninger. Michael vil fortsætte med journalistik- og dokumentargenren og i den forbindelse senere tale med Jette Sachs om små kortfilm med portrætter i lighed med Brugerlærerne. Tom vil kontakte lokale medier om samarbejde/artikler/radio om LAP. Vi vil i Mediegruppen have mediekontakt, PR- og hvad herunder hører bliver mere målrettet, koncentreret, koordinere og professionaliseret – forstået som vidensbaseret og ikke så diffus og tilfældig som nu.

8.    Næste møde er tirsdag den 10. juni 2008 kl. 12.30 hos Inger-Liss i sit sommerparadis.