Referat fra møde i mediegruppen, 25. oktober 2007

Referat fra Mediegruppens fjerde møde hos Hanne Løvig, Fiskergade 41 i Århus, Torsdag den 25. oktober 2007:

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Tom Jul Pedersen, Hanne Løvig & Michael P. Krog
Afbud: Paul Bjergager, Bo Steen Jensen & Lillian Rank

 1. Alle blev ønsket velkommen og vi havde en uformel runde
 2. Mødeleder & referent: Michael
 3. Referat fra sidste møde godkendt
 4. Michael foreslog at vi rekonstruerer de øvrige to referater af formelle grunde. Det påtog han sig at gøre og opfordrede alle til at komme med bidrag til rekonstruktionerne, da han ikke har taget officielle referater
 5. Orientering – bl.a. om den nyproducerede OBS-spots i DR.                                              Diskussion om synet på handicappede – negative budskaber osv.                                          En misforståelse blev opklaret, da der på to møder var blevet udpeget fire forskellige til at bistå Karl Bach i at udvikle et netværk af medlemmer der kan og vil medvirke i mediemæssige sammenhænge. Det besluttedes at de første der blev valgt også fortsætter som Mediegruppens repræsentanter sammen med Karl – det er bliver derefter Inger-Liss og Michael.
 6. Michael orienterede om det kursus i Medietræning og brugerjournalistik han er ved at udforme og arrangere for LAP i samarbejde med SUS – Socialt Udviklingscenter.

Første oplæg er ved at være færdigt, men de første foreslåede kursusdage er forkastede af Landsledelsen.

 1. Vi skal udarbejde en liste over realistiske og prioriterede projekter som vi i det nye år kan gå i gang med.

Alle kan melde til listen, men det er nu ikke kun brainstorming, men realistiske og praktisable idéer og projekter som vi skal opliste til senere prioritering og deraf følgende formel godkendelse af Landsledelsen og mulighed for finansiering og ansøgning om støtte.

  1. Turné og kampagnebus (Paul)
  2. Festival – enten stationær og/eller flere mindre på turné – i lighed med den første Festival for Sårbare Sjæle i Huset i Magstræde i 2004 (Michael)
  3. Research, skrivning, udarbejdelse og udgivelse af bøger – som bl.a. PsykiatriFonden har stor succes med (Michael) –
   1. Debatskabende bog
   2. Antologi – af journalistiske, selvbiografiske, skønlitterære eller lyriske tekster
  1. Identitets- og medlemskort – med mulighed for fordele og rabatter (Inger-Liss)
  2. Udadvendt mediekontakt (Michael mm.)
  3. Kontakte væresteder mm. om ”den gode historie” (Inger-Liss & Tom)
  4. ”Portrættet” til Medlemsbladet (Inger-Liss)
  5. Bliv en ny kvinde/mand – fast reportage til Medlemsbladet (Inger-Liss)
  6. Pressekort til Medlemsbladet (Inger-Liss & Michael)
  7. ”Folkeligt – dvs. populært, men også kvalitativt” blad/avis i stort oplag til oplysning og hvervning af medlemmer for LAP (Michael)
  8. Kortfilm med minibiografiske interviews af journalist Jette Sachs (som fungerede fremragende på SamfundSind og Brugerlærerkurserne i B-I-D) til LAP-PR, foredrag, informationsmøder og evt. videresalg til tv-stationer (Michael)
  9. CD-portrætter/interviews/minibiografier/reportager – Dorthe Raffenberg har i BUPS-regi gjort en flot og rystende cd. Nye cd´er kunne produceres til foredrag, salg, radiostationer mm. (Inger-Liss)
  10. Postkort – enkelt eller dobbeltkort – af kunstnere med psykiatribrugerbaggrund (Inger-Liss)
  11. Vidensbank (Michael, Inger-Liss i samarbejde med Karl Bach)
  12. Samarbejde med/give interviews til lokale medier (Tom)

 

Der kan stadig foreslås nye punkter…

 1. Næste møde i Mediegruppen bliver torsdag den 13. december 2007 kl. 14.00 i LAP-

Københavns lokaler på Vesterbrogade 103.