Referat fra møde i mediegruppen, 13. december 2007

Referat fra Mediegruppens femte møde i LAP-Københavns lokaler, Vesterbrogade 103 – senere flyttet til Hovedbanegården, Torsdag den 13. december 2007:

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Løvig, Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog
Afbud: Paul Bjergager, Bo Steen Jensen & Lillian Rank

1. Referent: Michael

2. Bo Steen Jensen har meldt sig ud af Mediegruppen pga. arbejdspres.

3. Opfølgende diskussion om den demonstration som hele gruppen havde været til tidligere på Rådhuspladsen og Christiansborg Slotsplads.

Demonstration gjaldt bedre forhold for sindslidende under den humoristiske vinkel til Luciadagen og optog. Der var imponerende mediedækning – dagen før et længere indslag i TV2-Lorry´s Brunch med Miki og Erik Olsen fra LAP København. Ellers blev demonstrationen dækket af bl.a. TV2 News, DR Aftenshowet, Ritzaus Bureau og Video, SDS TV (TV4 & 5) og DR i øvrigt bl.a. P1

4. Michael sørger for at samle, renskrive og rekonstruere de tidligere referater til dokumentation og eventuel senere visning på LAP´s hjemmeside.

5. I øjeblikket søger vi ikke flere eller nye medlemmer. Antallet er passende for at være effektive og konstruktive.

Tidligere omtale af Preben Meilvang som tilknyttet Mediegruppen skulle ikke tolkes som reelt medlem, men med på kontakt- og informationsliste når vi får brug for flere aktive til nye og større aktiviteter.

6. Ang. medlemsgoder som medlemskort – Inger-Liss undersøger mulighederne for at trykke og laminere medlemskort samt sammen med Hanne undersøger mulighederne for samarbejde med indkøbsforeninger og for rabat og fordele.

7. Vi skal indenfor rimelig tid udarbejde et forslag til prioriteringsliste over aktiviteter og arrangementer vi vil arbejde videre med. Det er meget vigtigt at det bliver realistiske og praktisable forslag, som vi prioriterer og søger midler til.

8. Vi skal sørge for at informere, koordinere og samarbejde mellem LAP´s PR-Gruppe, Bladgruppe og Mediegruppe. Vi vil fortsætte som selvstændig gruppe og ikke sammenlægges.

9. Tom gav Inger-Liss og Michael en cd-romkopi af interview til Århus Nærradio, som blev optaget ved sidste møde i Århus. Interviewet har været udsendt i radioen.

10. Næste møde bliver hjemme hos Inger-Liss Christoffersen 7. februar 2008 kl. 14.00 i Smørum.

(Dette møde er senere udsat til marts/april)