Referat fra møde i mediegruppen, 3. juli 2007

Referat fra Mediegruppens andet møde i LAP Københavns lokaler, Vesterbrogade 103 – rekonstrueret af Michael, da oprindeligt referat gik tabt. Tirsdag den 3. juli 2007:   

Tilstedeværende: Hanne Løvig, Inger-Liss Christoffersen, Paul Bjergager, Bo Steen Jensen,
Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog
Afbud: Maibritt Sørensen & Lilian Rank

Præsentation – hvem er vi? – muligvis kunne lave et samlet cv til ind- og udadvendt brug

  1. Idéudveksling – hvad vil vi? Evt. hvorfor vil vi det?

Mulige ”stikord”:
LAP-kampagne – bedre orientering om psykisk syge – til presse, politikere, politi mm
LAP´s handlingsprogram: Flere unge medlemmer
DVD udgivelse: Miniportrætter af ps´e (ilm. BID´s kurser) med Jette Sachs
Debatbog/antologi som ”Sprækker I Virkeligheden” – begynd. research
Festival – i lighed med Festival for Sårbare Sjæle 1 i 2004
Støttearrangementer – steder som f.eks. Litteraturhaus på Nørrebro Kbh. og lign.
Teatergruppe
Musik – sang – optrædende – cd
Medlemskort
Forslag til LAP-Medlemsbladet:
”Portrættet” – en bruger med kunstuddannelse/kreativitet, før og efter sygdommen
Bliv helt ny! – før og efter coaching/makeup mm.
Anne Marie Helger – en dejlig skør og skrøbelig dame
Forfatter – interview – hvem?
Positive historier
Pressekort til medl. af blad- og mediegrupperne

  1. Hvordan vil vi det? – resurser og økonomi – muligheder for økonomisk og evt. anden støtte
  1. Henvendelse fra Karl Bach om 1 – 2 til at samarbejde om spørgeskema og mediekontakt

Inger-Liss & Michael går ind i samarbejdet med Karl og afventer udmelding fra ham.

  1. Hvad gør vi? – på kort og længere sigt

6. Næste møde den 22. august på Sekretariatet i Odense