Referat fra møde i mediegruppen, 18. marts 2009

Referat fra Mediegruppen i LAP´s møde på Sekretariatet, Store Glasvej 49, Odense
Onsdag den 18. marts 2009 kl. 11.00

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Løvig, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager & Michael P. Krog

1.    Mødeleder og referent: Michael
Dagsorden formuleres og fastsættes

2.    Referat fra Mediegruppens møder 29. januar 2009 og 10. juni 2008 godkendes og videreformidles til offentliggørelse på LAP´s hjemmeside

3.    Kort orientering fra gruppen. Uformel orientering. Flere havde haft sygdom og problemer, men havde det bedre nu og så frem til forår og gang i arbejdet. Inger-Liss fortalte om Sindsro, som hun sammen med Rigmor S. ville lave en artikel om til medlemsbladet. Ellers gik det godt fru Kammerherreinde…

4.    Michael gav en kort redegørelse og orientering om de seneste møder i Landsledelsen og de debatter og beslutninger der er foretaget med relation til Mediegruppens arbejde og formål. Først og fremmest er der skabt en basis for Mediegruppens arbejde i Landsledelsen og der er blevet givet grønt lys til foreløbig 5 af gruppens højeste prioriteringer. De skal så gennemarbejdes, implementeres. Budgetlægning og pengeforbrug aftales løbende med Forretningsudvalget.
De 5 ”første- og hovedprioriterede” redskaber/initiativer er: 10-årsjubilæet, Ambassadører, Medlemsbladet, LAP-Priser samt trykt og lamineret Medlemskort med fordelsmuligheder.

5.    Opdatering af aktuelle og igangværende opgaver:
10-årsjubilæet: Michael
Michael undersøger den helt konkrete dato for jubilæet ifm. stiftende landsmøde på Christiansminde i Svendborg. Pt. ikke særlige initiativer sat i gang foruden de nævnte.
Ambassadører: Paul og Michael
Samarbejde og vigtig koordination mellem Mediegruppen og adhoc-gruppen om ambassadører.
Medlemsbladet: Hanne, Inger-Liss og Michael
Et løbende arbejde, som er sat i gang og nu forstærkes af Hanne i Bladgruppen
LAP-Priser: Hanne, Inger-Liss og Michael
Forslag om glasskål fra Svendborg Glasværk. Hanne kontakter glasværket. Grafisk udformning af certifikat foretages af Torben på baggrund af skriftligt forlæg fra Michael
Medlemskort: Hanne og Inger-Liss
Mulige forretninger og rabatordninger kontaktes og der tages kontakt med trykkeri. Der udarbejdes skriftligt materiale og holdes kontakt til FU ang. økonomien.
Operation LAP X: Paul og Tom
Tom udarbejder et grundlag og beskrivelse af hans projekt med angivelse forventet brug af resurser, samarbejdspartnere internt i LAP og eksternt mm.

6.    Paul om sin kontakt til TV2
Paul har tidligere i dag taget kontakt til TV2-Nyhederne som ligger i nabolaget på Kvægtorvet. Han har talt med journalist Lisbeth Sung Johansson, som også har fået kontakt til Michael og senere vil kontaktes. Pauls aktuelle kontakt var primært angående dødsfald i Roskilde.

7.   Næste møde: onsdag den 29. april 2009 kl. 11.00 på Sekretariatet, Store Glasvej 49 i Odense