Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 14. juni 2010

Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Maibritt, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Henriette Buemann Jensen, Karl Bach Jensen.

1.    Ordstyrer: Jan, referent: Karl

 

2.    Research af dødsfald

Det skal sandsynliggøres, at dødsfald skyldes brugen af psykofarmaka. Fremstillingen skal være levende så den vækker undren og genkendelighed. Der udformes uddybende beskrivelser og korte versioner til en flyer/planche. Evt. materiale tilpasset de enkelte lokalområder med omtale af eksempler på dødsfald i området.

Vi skal kun gengive fornavne. Vigtigt at livshistorier skrives på en værdig måde. Vi skal kunne give kontakter til nærmeste pårørende videre til interesserede journalister.

Det uddybende materiale skal på en overbevisende måde vise, at der er tale om virkeligt eksisterende personer og med oplysninger om hvordan man kan kontakte de nærmeste pårørende for evt. uddybende omtale.

Materialet kan bruges på plancher, der udstilles i de enkelte byer.
Det er meget vigtigt at nærmeste pårørende giver tilladelse til at materiale om deres afdøde slægtninge anvendes.

Vi kan henvise til indlægssedler, der angiver risiko for pludselig, uforklarlig død som mulig bivirkning af samtlige neuroleptika/antipsykotika. Vigtigt at slå på nødvendig overvågning.

Vi kender til følgende eksempler på dødsfald:
Julie (Helenes datter)
Luise (Dorrits datter)
Davide (Cinzias søn)
Mark (Patricias søn) nr. 14 på listen
Mike (Nordjyske, Lillian Ranks tidl. kæreste)
Jannik (har været omtalt i død i psykiatrien)
Henriette kontakter Dorrit Cato fra Død i Psykiatrien om kontakt til pårørende for Jannik, Malene og Luise. Lillian Rank vedr. Mike.

Jesper Sløk, Jan undersøger nærmere

Henvendelser på annonce:
Irena Kjærgaard, nr. 3 på listen
Mai-Britt Olsen, nr. 7 på listen
Mie Christiansen, nr. 11 på listen
Torben Størmborg, nr. 25 på listen
Lene Nielsen, nr. 42 på listen
Lilian Charlotte Jensen, nr. 44 på listen
Maibritt tager kontakt til alle med henblik på at afklare om der er noget i sagerne.

3.    Gennemgang af tidsplan

Jan og Henriette tager til LAP’s sommerlejr og præsenterer.
Møder i gruppen: den 5., 12. og 19. august.

4.    Hvad der skal foregå i de 4 byer, inkl. afslutning i Kbh.

10. oktober i Kbh.: Helene fornyr kontakten til gadepræst om at stå for en mindehøjtidelighed for døde i psykiatrien. Vigtigt at det bliver på en måde der ikke signalerer en bestemt religiøs orientering.
Paul inviterer Özlem fra SF til at tale.
Skal vi sætte lys op, skal de tændes?
Arrangement over ca. 4 timer fra kl. 12 til 16:
Omtale ved pårørende af afdøde grundet medicin. Ide om at vise et portræt i stort format af afdøde, der omtales.
Der skal søges plads i hver af de 4 byer til scene, plancher og uddeling af materialer, ca. 8 x 8 meter i Kbh., evt. mindre i de øvrige byer.
Forslag om at spørge forskellige kunstnere om at stille op: Niels Hausgaard (Aalborg), Jacob Haugaard (Århus), Kim Larsen, Lasse § Mathilde (Odense), Anne Marie Helger, Jytte Abildstrøm (Kbh.). Michael Falch, Erik Clausen, Peter Larsen. Ved henvendelser kan der evt. henvises til Død i Psykiatriens hjemmeside. Henriette udformer et udkast til en skriftlig henvendelse. Jan finder frem til hvilket materialet der kan vedlægges og henvises til.

Evt. husorkester fra Kig Ind i Odsherred. Evt. Helenes datter med sang og musik (sax/klarinet, harmonika).

Odense: Sted: Flakhaven, tid: 13 til 17
Aalborg: Sted: ??; tid: 10 til 14
Århus: Sted: ??; tid: 13 til 18??
Paul sørger for, at der søges i de 4 byer.

Der har været talt om en sketch vedrørende lægeordination.

Ide om at stille op ude foran Operaen ved Psykiatrifondens arrangement om aftenen kl. 19.30.

5.    Nyt møde: 29. juni kl. 12 til 17. Mødet den 22. juni aflyses.