Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 1. november 2011

Deltagere: Jan Andersen, Patricia Eskekilde og Karl Bach Jensen.
Afbud: Paul Bjergager, Thoridt Allermand, Helene Mortensen, Hanne Wiingaard og Olga Runciman

Deltagerne valgte at bruge mødet til at lægge et foreløbigt program for en kommende høring. Frem til mødet den 9. december vil Jan og Karl afsøge mulighederne for at afholde høringen på en af de tidligere fastsatte datoer (så vidt muligt den 28.02.12) og forsøge at få aftaler med diverse medvirkende på plads.
Høring om medicinrelaterede dødsfald
Høringen afholdes så vidt muligt på Christiansborg. Om formiddagen vil vi beskæftige os med problemets alvor og omfang, om eftermiddagen med hvad der kan og må gøres.

Kl. 9 – 9.45:         Ankomst + forplejning

Kl. 10 – 10.10:     Velkomst

Tema 1: Mange psykiatribrugere dør unge. Hvorfor?

10.10 – 11.15    1 – 2 pårørende beretter om den, de har mistet
Psykolog Ellen Kolsrud Finnøy: Dødelig terapi – innsikt til utsikt. (titel på hendes bog, som vakte megen røre da den udkom i Norge)

Kl. 11.15 – 11.30:    Pause

Kl. 11.30 – 12.30:     Psykiater, fx Merete Nordentoft: Statistik om over-dødelighed. Medicinens betydning contra KRAM-faktorer
Retsmediciner, fx Jørgen Lange Thomsen om Gråzoner: Registrerede contra virkelige dødsårsager

Afrundende Panel-debat om formiddagens tema gerne med Lars Teilmann som moderator

12.30 – 13.30:     Frokost

Tema 2: Færre medicinrelaterede dødsfald, hvordan??

13. 30 – 14.45:     Styrkede patientrettigheder, fx i form af:
Psykofarmakafri behandlingsmuligheder
Ingen tvangsbehandling, færre behandlingsdomme
Fuldt informeret samtykke
Oplæg v. LAP + farmaceut m. brugerbaggrund (navn:??), Institut for Menneskerettigheder, Rådet for Socialt Udsatte
Efterfølgende debat med panel af folketingspolitikere

14.45 – 15.15:     Pause – kaffe/te

15.15 – 16.30:    Mere viden, klare retningslinjer, mere kontrol
Oplæg v. Sundhedsstyrelsen, Læger uden Sponsor, Helene Mortensen, Retsmediciner
Efterfølgende debat med panel af folketingspolitikere

Afslutning