Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 8. december 2010

Deltagere:
Paul Bjergager Nielsen
Helene Mortensen
Marianne Mogensen
Olga Runciman
Nils H. Andersen
Hanne Wiingaard
Karl Bach Jensen
Søren Ditlevsen
Mette Hansen

Afbud: 
Bjarne T. Poulsen
Jan Stig Andersen
Holger Pedersen
Camilla Madsen
Patricia Eskekilde

Ordstyrer:    Nils
Referent:    Mette


Budget

1.    Paul orienterer om budget, og overskridelsen af dette (kr. 6-7.000). Årsagen hertil er bl.a. den store scene i København, samt plancherne der i sidste øjeblik blev produceret.

a.    Marianne: Scenen i København var for stor.
b.    Søren: Syntes at det var en rigtig god oplevelse at stå på så stor en scene.
c.    Karl: Fordelen ved den store scene var at alt var incl. strøm o.s.v.
Hvis det ikke var blevet valgt, skulle der betales for strøm.
d.    Olga: God scene.
e.    Hanne: God investering en mindre scene ville være forsvundet på den store plads.
f.    Marianne: Skal man spare til en anden gang, kan det evt. være på billeje.
g.    Helene: I forhold til udstillinger og andre arrangementer er det en billig kampagne.
h.    Karl: Udgifter til folk der kommer rundt i landet er en stor post.
Ikke nogen der melder sig, der vil tage ansvar.
Der har manglet villige aktivister.
Ruten kunne være lagt anderledes, så Storebælt ikke skulle krydses så mange gange.
i.    Marianne: Mange til LL-mødet i lørdags tilkendegav deres positive syn på
kampagnen. De mange ringe der breder sig i vandet, efter kampagnen, er meget
positive for foreningen.
j.    Nils: Kampagnen var ikke lykkedes hvis ikke Død i Psykiatrien havde været en del af kampagnen. Samarbejdet har været godt.
k.    Karl: Død i Psykiatrien burde havde nævnt LAP i deres nyhedsbrev.
l.    Paul: Har talt med Dorrit omkring nyhedsbrevet, og LAP har været nævnt i de tidligere nyhedsbreve, så modtagerne var klar over at det var i samarbejde med LAP kampagnen blev afviklet. Samarbejdet har været godt.
m.    Helene: LAP har været en stor gevinst for Død i Psykiatrien, Død i Psykiatrien har fået en meget stor gevinst ved samarbejdet, og er meget glad for det.
n.    Olga: LAP er den første forening, der har lavet noget omkring dødsfald i psykiatrien

Gruppen er tilfreds med at have overholdt budgettet med det lille minus taget i betragtning.

Musik og underholdning var ikke med i det oprindelige budget, men det var et must at dette var der.
Det har affødt nogle gebyrer til bl.a. KODA, som er lovpligtige. Søren har sørget for det administrative i forbindelse med indberetningen. LAP betaler kr. 240,- pr. by, hvor der har været optræden.

Søren har spillet uden beregning, og kun fået dækket overnatning og forplejning. Desuden har han også forsøgt at få forskellige medier til at dække kampagnen sideløbende med det, der var udsendt som pressemeddelelser direkte fra LAP.

Jævn utilfredshed med at TV-Lorry ikke ville dække i Kbh.

Gruppen finder det problematisk, at der er nogle LL medlemmer, der ikke bakker op og følger begge landsmøders beslutning ( 2009-2010 ). Landsmødernes beslutninger er blevet fulgt efter, hvad der er ført til referat med hensyn til kors-teksten.

Det viste sig at være en fordel at bevare konceptet fra Roskilde-kampagnen til den landsdækkende kampagne.

Go-Card
Helene: Kortene var årsag til en god dialog. Karl: Har set kortene og været rundt med kortene og plakaterne flere steder, og det blev vel modtaget. Marianne: Kortet har været godt og positivt modtaget, kortet er flot og kan bruges igen. Nils: Gode at have og til at komme i kontakt med folk på gaden. Mange spurgte ind til det, og derved kom en god debat i gang. Olga: Kortet kan bruges som logo og kan bruges igen og igen. Stærk og simpel, og let forståelig.
Paul: Super ide med kortene, syntes der er for meget tekst og teksten er for lille. LAP’s telefonnummer mangler på kortene. Andre foreninger har også netop lavet et kort.

Plancherne
Artikler på plancherne var nøje udvalg. Mange brugte tid på at læse artiklerne. Disse var også medvirkende til at skabe kommunikation. Artiklerne kan fotokopieres (internt) men må ikke sendes videre digitalt.

Plakaterne
Paul: Plakaten er god. Pressen ville ikke bringe plakaten. Ønsker man at gentage succesen, med at hænge plakater op i forvejen, skal dette organiseres bedre. Hanne: Der skulle info med mødesteder på alle plakater. Karl: Plakaterne uden tekst kunne have været skrevet i hånden. Tidensnød var årsag til at plakaterne ikke var fortrykt. Nils: Overblik manglede. Savnede at have bedre tid til at kunne organisere opsætningen ude på stederne. Bliver der en ”næste gang” er det vigtigt at have en tovholder på stedet, der har fat om tingene. Marianne: Decideret tovholder vedrørende opsætning af plakaterne. Helene: Plakat om arrangement i Odense – set i København. J
Få klager over opsatte plakater.

Pressemateriale
Tilstræbes forberedt tidligere, så det ikke bliver så presset.

Medlemsbladet har dækket kampagnen godt. Søren tilbyder at stille op til interview, hvis korsgruppen er interesseret.

Hjemmesiden har ligeledes dækket kampagnen flot, og har været rigtig godt besøgt.

Kampagnesang
Nils: Der skal kun være én kampagnesang. At ønske – kampagnesang 2 kommer på banen, når tiden for kampagnesangen’s kontrakt udløber.
Linedans skal lanceres på landsmødet – evt. uden kunstnerens optræden, da dette koster penge, i så fald afspilning af CD. Diasshow skal også afvikles sideløbende.

Kontaktpersoner vedrørende presse er fremover: Karl, Helene, Paul og Jan

Fremtiden:
Olga: Markering 1 dag – en gang om året. Evt. 10. oktober alternativt 14. september (stemmehører dagen)

6 stemmer for. Olga, Karl, Nils, Helene, Marianne og Paul
Det besluttes, at lave en 1 dags markering om året. Datoen vælges på et senere tidspunkt.

Helene: Hvordan følger vi op på artikler der direkte har kampagnens interesse?
Karl: Der er sat penge af til, fra det offentlige, at der skal følges op på dødsfald i psykiatrien. Vi skal tage kontakt til Anders Meinert og personlig kontakt til retsmedicinere. Vi kan invitere til møde og begynde at diskutere strategi med dem. På længere sigt få landsdækkende tv til at lave en udsendelse. Vi kan også kontakte Nordjyske, da de har journalister ansat udelukkende til at skrive om psykiatri. Mad pride day 8. juni er også en mulig dato til markering.
Helene: Ønsker faste procedurebeskrivelser om medicindosering – og ikke ”bør”.
Marianne: Hjemmesiden skal fortsætte – nye artikler og alt andet der har relation. Hæfte til uddeling/PDF fra hjemmesiden til download. Postkortene skal med rundt til temadag, kurser, konferencer, Bazar etc.

Øvrigt:
Paul sørger for oprydning på korsmailen.

Hanne tilbyder assistance + ad hoc opgaver.

Dato for nyt møde i gruppen: 2. februar 2011 kl. 11.00 på sekretariatet i Odense.

Paul ønsker at trække sig som tovholder. Dette tages op på mødet i februar.