Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 29. juni 2010

Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Henriette Buemann Jensen, Karl Bach Jensen.

1.    Valg af ordstyrer og referent

Jan blev valgt som ordstyrer og Karl som referent.

2.    Godkendelse af referater

Referat fra mødet den 23. marts, referatet blev godkendt med enkelte smårettelser.
Planlagt møde den 2. juni, blev kun delvist gennemført. Fra mødet foreligger en detaljeret tidsplan vedrørende forberedelser af kampagnen.
Referat fra den 14. juni blev godkendt med enkelte rettelser.

3.    Research af dødsfald herunder form på fortællinger

Maibritt har trukket sig fra gruppen, men har talt med 3 på listen. Heraf her en (nr. 3 på listen) meddelt at hun ikke pt. har ressourcer til at medvirke. Nr. 11 på listen er mindre relevant. Nr. 44 på listen er måske også tvivlsom, da der er misbrug inde i billedet.

Henriette har talt med Lillian Rank, der vil undersøge nærmere med Mikes pårørende. Dorrit Cato vil gerne kontaktes senere vedr. Luise og Jannik (Malenes forældre ønsker ikke at medvirke). Hun er skeptisk over for at få et større portræt af Luise fremvist.

Vi drøfter i hvor stort omfang, det kan lade sig gøre at få personlige oplysninger om og billeder af afdøde personer med i kampagnen.

Helene vil gå videre med at kontakte nr. 7 og nr. 25 på listen. Jan kontakter nr. 42. Henriette kontakter Cinzia. Alle kontaktes med henblik at fremstille skriftlig historie.

4.    Status vedrørende:

a.    Postkort
Patricia foreslår, at vi anvender foto med kors med påskriften ”Psykiatri” stillet op ad plankeværk som postkortmotiv. Det er der tilslutning til.
Forslag om kortfattet tekst:
Ved du at psykiatrimedicin dræber?
De fik ordineret en forkert cocktail: fornavn og alder
Mindst 150 dør en ”uforklarlig” død hvert år relateret til brugen af psykiatrisk medicin.

b.    Plakater

Med af afsæt i Holgers farveplakat med ordet Psykiatri på tværs, nåede vi frem til følgende foreløbige tekst:
Vidste du at:
”Pludselig uforklarlig død” er en kendt bivirkning af psykiatri-medicin!
Mindst 150 brugere af psykiatri-medicin hvert år dør en uforklarlig død – og dette kun er toppen af isbjerget!
Det ikke er lovpligtigt at obducere psykiatribrugere, der dør unge og uden kendt dødsårsag!
Psykiatere ikke retter sig efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når de ordinerer medicin.

c.    Hvide kors

Paul sørger for, at der bliver produceret kors i Hundige, Odense og Århus med teksten ”Psykiatri”

d.    Medvirkende personer i de 4 større byer
Henriette har udformet et udkast til henvendelse. Teksten vil blive rettet til og rundsendes til gruppen for en sidste afpudsning. Jan og Henriette går videre med at skrive til navngivne kunstnere.
Paul henviser til www.carstenhenze.dk

e.    Tilladelser i de 4 byer

Paul får tilladelser på plads.

5.    Kommende møde

5. august kl. 12.00 til 17.00