Referat af møde i Refugie-gruppen, 13. marts 2009

af Simon Bordal Hansen Mødet blev holdt i LAPs lokaler på Vesterbrogade, København. Referent: Simon Bordal Hansen Deltagere Der var ved mødets start afbud fra AnneMarie og Paul (Paul kom dog senere). Til stede var Krystyna, Karl, Michael, Inger og Simon. Hotellet i Helsingborg Matts var inviteret til at fortælle om projekt Hotellet i Helsingborg. Det […]

Referat af møde i Refugiegruppen, 27. februar 2017

Refugie tanker Begrænse – så folk ikke gror fast i et akuttilbud. Arbejde, bosted – midlertidig opholdssted, aktivitetssted Gøre tingene klar – så når man er fyldt op, gør man klar til at åbne det næste. Visitation – hvordan hænger det evt. sammen med økonomi ? Frivillig – gratis – kommune betaler ???? Politisk opbakning […]

Referat af møde i Refugiegruppen, 8. september 2014

af Eugenia Afholdt i LAP`s Hovedkontor Store Glasvej 49 i Odense Deltagere: Paul – Signe – Solvej – Henning – Klaus – Eva – Klaus – Lars – Eugenia 1 Valg af ordstyrer: Paul valgte sig selv som ordstyrer 2 Uformel runde: Præsentation af mødte medlemmer 3 Valg af referent: Eugenia er valgt som referent 4 […]

Referat af møde i Refugiegruppen, 11.-13. august 2014

af Dennis og Henning Sted: InspirationsCenter Maribo. Til stede: Paul, Lars, Henning, Signe, Solvej, Eugenia, Hanne, Kurt og Dennis. Hanne Wiingaard deltog i mødet om tirsdagen. Referent tirsdag: Dennis. Onsdag: Henning Punkt 0  Orientering fra VIP-gruppen siden sidst: Lars og Henning orienterede om ansøgningen til LL vedrørende garanti for Refugium 2014/2015 med fuld service ved InspirationsCentrets […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 3. juni 2014

af Marianne Tirsdag d 3 juni kl 12.00 i Odense Deltagere : Paul, Lars, Klaus, Signe, Eugenia, Ea, Marianne, Reidun og Henning. Afbud fra : Shais og Michael. Punkt 1. Marianne er referent Punkt 2. Paul fortæller om gruppens historie og det bliver besluttet at refugiematerialet skal koges ned til kun at fylde 5 sider. Punkt 3. VIP-gruppens […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 24. oktober 2013

af Yvonne og Shais – nedskrevet af Yvonne i hånden, renskrevet på computer af Shais Tilstede: Paul, Signe, Lars, Brunö, Michael, Shais, Rigmor, Yvonne og Henning som gæst. Dagsordenen, for hvis punkter er gennemgået her forneden, mangles og beklages. Punkt 1: Yvonne er referent og Paul er ordstyrer. Punkt 2: Referat godkendt fra sidst, med en […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 10. juni 2013

af Signe Hessellund Referat  af møde   i refugiegruppen  hos  Paul  Bjergager  Nielsen   i Roskilde   den  10   juni   2013 . Til mødet var  tilstede   Michael,  Yvonne, Paul  og Signe. På mødet  diskuterede vi vores indtryk af vores besøg  på Inspirationscenter  Maribo. Og refarat fra sidste  møde i gruppen  blev enstemmigt godkendt. Vi   talte   om  hvilken målgruppe   refugiet […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 25. febuar 2010

af Kark Bach Deltagere: Paul Bjergager, Inger Bech, Simon Bordal, Michael Freisleben, Karl Bach Jensen, Hanne Wiingaard (LAP’s landsledelse/FU) 1.Godkendelse af referat fra mødet den 15.01. 2010. Godkendt. Økonomi: vi afslutter regnskabet for bevillingen til udredningsarbejdet pr. 31. marts. 2.Karl orienterer om, hvem af de foreslåede bestyrelseskandidater, han har talt med og hvordan de har stillet […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 15. januar 2010

af Karl Bach Deltagere: Paul Bjergager, Krystyna Hansen, Simon Bordal, Michael Freisleben Afbud: Inger Bech, Anne-Marie Valbak 1. Valg af referent og mødeleder Karl påtog sig at tage referat, vi undlod at vælge en mødeleder. 2. Indtryk og konklusioner fra seminaret den 12.11. Det vigtigste ved seminaret var den positive energi og begejstring for konceptet. Målgruppe-beskrivelsen, […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 17. september 2009

af Karl Bach Til stede: Paul Bjergager, Inger Beck, Michael Freisleben, Karl Bach, Simon Bordal 1.    Referent og mødeleder Mødeleder: Michael, referent: Karl 2.    Godkendelse af referat  Referat af mødet den 24.04.09 blev godkendt 3.    Simons oplæg  Simon redegør for sine overvejelser vedrørende udarbejdelse af oplæg: •    Der må være noget om det særlige i vores […]