Referat af møde i Refugiegruppen, 27. februar 2017

Refugie tanker

Begrænse – så folk ikke gror fast i et akuttilbud.
Arbejde, bosted – midlertidig opholdssted, aktivitetssted
Gøre tingene klar – så når man er fyldt op, gør man klar til at åbne det næste.
Visitation – hvordan hænger det evt. sammen med økonomi ?
Frivillig – gratis – kommune betaler ????
Politisk opbakning – spare indlæggelser

Dagsorden: 

Tilstede: Lars, Henning, Solvej, Hanne S. og Steen
Afbud:Troels
Referent: Steen

Optakt – snak med medarbejder fra Orion

Punkter: 
1. Oplæsning af referat fra møde i 2015
2. Præsentation af de tidligere beskrivelse af, hvad er et refugiet – concept fra 2009
3. Optagelse af eksterne samarbejdsparter/externe deltager i arbejdsgruppen
4. RefugieFonden – eksistens
5. Tanker om hvordan refugie skal fungere i LAP regi
6. Næste møde – hvor, hvornår
7. Evt. – hvordan synes du mødet har været ?

Pkt. 1 Oplæsning af referat fra møde i 2015

 

28. maj 2015 – læst op (måske et senere møde)

 

Pkt. 2. Præsentation af de tidligere beskrivelse af, hvad er et refugie -concept fra 2009.

Indholdsfortegnelse læst op fra conceptet.

Pkt. 5. Tanker om hvordan refugie skal fungere i LAP regi

Gæster der har midlertidig opholdsmulighed

Gæster kan blive faste medarbejdere el. frivillige.

Fast stab – leder og køkkendrift.

En anden model, hvor stedet overgår til at være et fast bosted.

Gæsterne skal kunne rumme sig selv og være selvhjulpne. Eller selv have hjælper med til personlig hygiejne.

Omsorgsgrupper blandt gæsterne.

Hvordan sikre man sig at de gæster som kommer kan indgå i fællesskabet og ikke være til gene for de øvrige ?

Dagbogsnotat på den enkeltes værelse på en tavle/bog hos den enkelte.

Bl.a. omkring mål og indsatser, følelser hos den enkelte borger.

Morgenmøde – hvad skal der ske i dag / aftenmøde- hvordan er dagen gået.

Stedet skal have nogle tilbud om aktiviteter, udviklingsmuligheder, inspiration til nye ting. Invitationer til at deltage i noget. Recovery orienteret dialog. Noget der fastholder ens daglige opgaver og rutiner.

Pkt. 6 Næste møde – hvor, hvornår

Onsdag d. 19. april kl. 12.00 – 17.00 Henning Jørgensen, Gribskovvænget 48, 3400 Hillerød.

Pkt. 7 – Eventuelt – hvordan gik mødet ?

Godt indblik i Orions måde at håndtere tingene på. Vi vævede meget rundt i tingene.

Personalet fra Orion bidrog med nye vinkler til tankerne. Nogle møder som i dag og andre gange går dybt ned i tingene og bruger tiden alene.