Referat af møde i Refugie-gruppen, 14. april 2008

Referat af møde i projektgruppe REFUGIUM. Den 14. april 2008 i Odense.

Deltagere: Anne-Marie Valbak (mødeleder), Krystyna Hansen, Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach (referent).

Afbud: Thoridt Allermand, Joy Dalhof, Kristian Wedel Andersen, Inger Beck

1.    Valg af mødeleder og referent 
Mødeleder: Paul, referent: Karl

2.    Godkendelse af referat fra mødet den 25. februar 
Referatet blev godkendt.
Opfølgning: Paul vil kontakte LAP’s jurist angående driftsformen. Gruppen vil gerne fratages opgaven med at etablere telefonrådgivning. Vi vil gerne have gang i forprojektet nu.

3.    Konceptet for refugium med krisefunktion: Hvad er vi enige om, hvad mangler vi, hvordan får vi papiret helt færdigt? 
Vi gennemgår konceptdokumentet afsnit for afsnit og foretager enkelte rettelser.
I afsnit 4 indgår en formulering om at den enkelte ikke fratages ansvar. Vi drøfter hvad det vil indebære i praksis. Betyder det, at ansatte under ingen omstændighed kan medvirke til at foranstalte en psykiatrisk frihedsberøvelse?

4.    Seminaret den 28. maj: Program, deltagere, budget 
Michael vil udover dem, han allerede har meldt ud, gerne invitere Ingrid Shaffer (erfaring med retræte) og John Hansen (norsk præst – Kempler uddannet). Anna Marie vil gerne kunne invitere sin sparringsgruppe fra Psyk Info. Desuden LAP’s landsledelse. Karl nævner en pårørende som var med på høring for nylig, Miki. Karen Klint, Peter Duetoft, SF’er, DF’er. Paul ønsker Gustav?? som deltager, Jørgen Eriksen fra Slotsvænget, Esper Sørensen eller en anden fra Skiftesporet.

Vi flytter arrangementet til den 10. juni kl. 11 til 14 på Psyk Info. Vi stræber efter at få indbydelser af sted i uge 17.

5.    Workshop på på LAP’s landsmøde
Vi ønsker ikke at holde workshop på landsmødet i år.

6.    Bidrag til landsledelsens årsberetning 
Paul og Karl udarbejder en kort beretning og lægger konceptpapiret på hjemmeside med opfordring til at give sine kommentarer.

7.    Næste møde 
Vi kommer i god tid og holder internt møde i forlængelse af arrangementet.