Referat af møde i Refugie-gruppen, 10. juni 2013

Referat  af møde   i refugiegruppen  hos  Paul  Bjergager  Nielsen   i Roskilde   den  10   juni   2013 .

Til mødet var  tilstede   Michael,  Yvonne, Paul  og Signe.
På mødet  diskuterede vi vores indtryk af vores besøg  på Inspirationscenter  Maribo.
Og refarat fra sidste  møde i gruppen  blev enstemmigt godkendt.

Vi   talte   om  hvilken målgruppe   refugiet kan rumme,  da der jo vil være personer der er for syge til at kunne være på et refugie. Man skal være  fyldt 18  for at kunne komme  på refugie.

Yvonne   får  tilsendt de gamle  ansøgninger, der blev lavet  i sin tid.
Vi vil holde et møde senere med  Henning   fra  Inspirationscenter  Maribo  vdr   tilbud   mm.
Vi vil  prøve  at finde ud af om LAP  vil lave en underskudsgaranti.
Vi vil forhandle   pris   vdr  forplejning.
Vi vil finde ud af  en fornuftig  pris der inkluderer mad   dvs.  morgenmad, frokost og aftensmad.
Eftermiddagskaffen vil vi selv stå for.
Max pris   for  et døgn på refugiet   vil være en døgnpris på 750  kr  som er en normalpris.
Men Henning som er   indehaver af   centeret   var meget åben   mht   til mulighedder for at få en mere fornuftig pris.  Det skal der forhandles om.

Yvonne  syntes   at der var nogle af  kurserne der  ikke var noget for hende, så der skal være mulighed for at man  individuelt kan vælge mellem kurserne der.

Og vi syntes   enstemmigt at  der skal  være   nogen der laver mad der på refugiet,  så man kan få fred og ro  .

For at et refugie kan fungere skal der   være nogen der er ansvarlige   for at det kører   mht til mad   og  daglig ledelse.

Vi syntes  det ville  være godt for gruppen at der kom flere folk   med ind i gruppen, så gruppen blev på i alt 8 personer.

Vi afventer   at vi får  et konceptkompendium  der bliver kogt ned  til ca 5 sider. Der skal bruges til ansøgninger   til refugiet.

På   Inspirationscenteret   er der flest døde perioder  i det kolde december, januar   og feburar.
Så der ville det være billigst.

Vi har talt   om  at der  max   skal   være   20  personer   der er på refugiet   og det ville jo være mest fordelagtigt    at folk får eneværelser   der.

Vi arbejder stadig på at lave en folder   der  beskriver refugiet.

Michael er kommet med et udkast   .  Som  vi alle   enstemmigt   var enige i.
Der må ikke forekomme   stofmisbrug , hashmisbrug.
Der må gerne indtages alkohol men i moderate  mængder.  Man må ikke være synligt beruset der, og ingen beruset adfærd.  Hvis dette sker   bliver man hjemsendt.
Yvonne  vil se nærmere på de gamle ansøgninger   til refugiet.

Refugiet er ikke til folk der er i ekstrem krise   det kan refugiet ikke håndtere.

Næste møde   i refugiegruppen   er den 22   august   2013   o