Referat af møde i Refugie-gruppen, 24. april 2009

Mødet blev holdt hjemme hos Paul i Roskilde.
Referent: Simon Bordal Hansen

Deltagere
Til stede var Paul, Karl, Michael, Inger og Simon.

Referat fra møde den 13. marts 2009
Referatet blev godkendt med nogle rettelser. De fremgår af det rettede referat som sendes samtidig med dette.

Kommunekampagnen/pjecen
Status ved mødet var, at Esbjerg, Hjørring og måske Holbæk er aktivt positive.
Herlev er i gang, Karl har snakket med dem, og LAP lokalt har kontakt.

Michaels mail-forslag vedr. refugie-ambassadører

Michael havde rundsendt et forslag til ordlyd i en mail, som hvert medlem i gruppen kunne rundsende. Det bvlev besluttet, at Michaels oplæg er et koncept, som andre i gruppen kan sende ud som det er eller i egen form. Vi orienterer hinanden om, hvem vi sender/har sendt mailen til.

Spørgsmål til konceptpapiret

Herefter gik mødet over til at gennemgå de mange spørgsmål, som bl.a. Inger, Simon og Michael har formuleret. Drøftelsernes formål var at klargøre gruppens holdning på de omtalte områder for Simon til hjælp for det kommende refugieoplæg.

Sammenkomst/konference for ambassadører

Ind til videre er den 17. september sat som mødedag for de ambassadører, der knyttes til projektet som følge af mailudsendelsen.

Næste møde

Næste møde holdes fredag den 29. maj hos Simon på Orø. Simon henter deltagerne på stationen i Roskilde. Mødet holdes kl 11, og der er afgang fra Roskilde Station klokken 10.30, parkeringenspladsen foran stationen, ved taxaholdepladsen…