Referat af møde i Refugie-gruppen, 20. august 2008

Deltagere: Anne-Marie Valbak (mødeleder), Krystyna Hansen, Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach (referent).

Afbud: Thoridt Allermand, Joy Dalhof, Kristian Wedel Andersen (har meddelt at han ikke har tid til at deltage og foreslår evt. at finde en anden til gruppen), Inger Beck

Mødets temaer var:
a. Hvad vi fik ud af seminaret den 10.06.08
b. De næste skridt på kort og langt sigt

Der var enighed om at seminaret havde været udbytterigt, og at det helt klart viste, at der er brug for en yderligere uddybning og nuancering af vores koncept og for at vi udvider og styrker vores politisk bagland.

Vi vil følge flere parallelle spor:
Udbygge de politiske kontakter ved i første omgang at mødes med Karen Klint, efterfølgende forsøge at etablere en baggrundsgruppe af positivt indstillede politikere (MF, regions-, kommune-).

Beskrive en projektmagerstilling og søge midler til at ansætte vedkommende. Sideløbende lede i vores respektive netværk efter mulige kandidater. Deltidsstilling over et lille års tid. Karl går videre med at beskrive opgaven og med at lede efter en kandidat, der så skal ansættes i samarbejde med LAP’s FU.

Udbygge vores organisatoriske samarbejdsflader: kontakt til Bedre Psykiatri (A.M. tager uformel kontakt til Ebbe Henningsen, tages op på LL møde i LAP september.), SUS (Karl kontakter Bernhard), Maria hjemmene (Karl kontakter Kristian), Jørgen Eriksen – Slotsvænget.

Der aftales et møde med Karen Klint til mandag den 25. august hvor Anne-Marie og Karl deltager.

Næste møde afholdes i Roskilde den 9. oktober, hvor vi vil kombinere mødet med at besøge Borrevejle centeret i Gævninge (Paul undersøger), Avnstrup Asylcenter (Krystyna aftaler) ved Roskilde.  Møde 10 til 13. Derefter tur med madpakke frem til kl. 16.

Efterfølgende møde: vi stræber efter at holde møde den 28. november, alternativt 3. dec., hvor vi vil invitere Jørgen Eriksen.