Referat af møde i Refugie-gruppen, 13. marts 2009

Mødet blev holdt i LAPs lokaler på Vesterbrogade, København.
Referent: Simon Bordal Hansen

Deltagere
Der var ved mødets start afbud fra AnneMarie og Paul (Paul kom dog senere).
Til stede var Krystyna, Karl, Michael, Inger og Simon.

Hotellet i Helsingborg

Matts var inviteret til at fortælle om projekt Hotellet i Helsingborg. Det kom der en lang, grundig og meget spændende gennemgang ud af. Den vil blive refereret særskilt i det kommende oplæg fra refugiegruppen.

Kommunekampagnen/pjecen

Simon meddelte, at pjecen er produceret og sendt til kommunerne. Pjecen blev uddelt til mødedeltagerne. Nøglepersoner i kommunerne er informeret forlods om pjecen via mail og der følges op i de kommende uger (Simon gør).
Der er kontakt til:
Esbjerg er kontakt til Bente Westergaard og Ingrid Bang, og i
Herlev til Gunnar Uglebjerg
Hjørring Helle Laursen
Faaborg-Midtfyn Tommy Neesgaard
Holbæk Jan Adrian
Den 15. maj er kommunernes frist for at indsende deres materiale til staten.
Det blev aftalt, at hvis en kommune beder om et møde, så deltager Simon, Michael og hvem der ellers har mulighed for det.

Kompetencekreds
Det blev drøftet, om det ikke var en god idé at samle en kreds af visionære og dygtige praktikere omkring vores refugieprojekt og for at skabe interesse for de nye kommunale tilbud (måske kunne nogle fornuftige folk tænke sig at lægge billet ind på at stå for nogle af de kommunale tilbud). Dette var der almindelig enighed om.

Spørgsmål til konceptpapiret
Den planlagte gennemgang af konceptpapiret blev udskudt til næste møde. I mellemtiden opfordres deltagerne til at sende evt. skriftlige kommentarer med mail til Simon, som så samler materialet.

Næste møde

Næste møde holdes i Roskilde 14.30. Nærmere om sted kommer i mødeindkaldelsen.