Referat af møde i Refugie-gruppen, 3. juni 2014

Tirsdag d 3 juni kl 12.00 i Odense

Deltagere : Paul, Lars, Klaus, Signe, Eugenia, Ea, Marianne, Reidun og Henning.
Afbud fra : Shais og Michael.

Punkt 1. Marianne er referent

Punkt 2. Paul fortæller om gruppens historie og det bliver besluttet at refugiematerialet skal koges ned til kun at fylde 5 sider.

Punkt 3. VIP-gruppens medlemmer er Signe, Henning, Lars og Paul og vil være dem der holder møder med fonde og politikere osv. Andre fra refugiegruppen er velkomne til at tage med VIPèrne på ture rundt og besøge andre refugier i DK, man skal bare selv melde sig.

Punkt 5. Forløbet i 2013 bliver beskrevet. I år skal indføres et vagtskema der fungerer for værterne og reserverne, så der ikke kommer til at mangle en vært og at disse ikke kommer til at skulle rende for stærkt. Henning kommer med forslag til det nye år:
Faste ankomstdage Mandage og fredage inden kl 15.00 og en daglig rytme ;

Morgenmad kl 8.30-9.30
Fra kl 10.00 : Aktiviteter i salen- Krop og bevægelse, de 5 tibetanere og dybdeafspænding.
Kl 12.30  : Frokost og eftermiddagskaffe
Kl. 16.00 Aktiviteter i salen- Krop,sind , ånd  og følelser , leg med maling, drømme , QI gong.
Kl 18.00 Aftensmad
Aftenaktiviteter ; film, debat, socialt samvær, tv.

Paul foreslår også en daglig god gåtur og at der evt kunne komme en præst, foredragsholder nogen af dagene.

Punkt 6. Der skal vælges en uge-leder, som overordnet har noget ansvar mht akutte situationer på refugiet.
Evalueringen er godtaget, med en tilføjelse af at det tydeligere skal fremgå at dette er bruger-styret og at værterne er psykisk sårbare selv.

Punkt. 7 Det bliver besluttet at Refugium Maribo skal køre fra fredag d 5 december 2014 til og med fredag d 23 januar 2015, fortrop/ værter kan komme fra d 4 december og også blive nogle dage efetr d 23 januar for at evaluere og hygge sig. Der må max være 20 deltagere af gangen og 3 værter. Paul må gerne være hovedvært anfører Henning. Marianne vil lave en sømtavle hvor der bliver skrevet ugedagene og de daglige gøremål og foreslag til hygge, så er det meningen at hver deltager får en lap med deres navn på , så de hver dag kan melde sig til en opgave,alt efter overskud. Ved kommende møder vil vi beslutte hvad der skal stå.

Punkt 8. Alle melder tilbage at de gerne vil være værter på et givent tidspunkt, og hvem der kan være værter juleaften.

Punkt 8. Henning, Lars, Ea og Shais vil stå for udformningen af årets indbydelse.
Det skal fremgå at der skal betales 200 kr i depositum ved tilmelding og at disse er tabt hvis man vil ændre i datoerne eller ved aflysning, beløbet betales mindst 8 dage før. Må man aflyse pga sygdom får man sit depositum udbetalt.

Punkt 10. Næste møde holdes i Maribo hos Henning 11-13 august, ankomst kl 14-15.
Marianne laver madplan og vi handler ind når vi ankommer.
3. møde 8 september kl 12.00 i Odense
4. møde 21 oktober kl 12.00 i Odense.

Tak for godt møde.