Referat af møde i tvang-gruppen, 8. juni 2010

Tirsdag 8/6-10, Store Glasvej 49, Odense 

Til stede: Jan Andersen, Minna Holm-Nielsen, Gunnar Mathiasen, Herluf Dalhof.
Afbud: Rikke Bondesen, Katrine Woel, Olga Runciman, Steen Moestrup

1)Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Gunnar
Referent:Herluf

2)Godkendelse af referat:

Enstemmigt godkendt

3) Siden sidst:

Minna har deltaget i formiddagskonferencen på Christiansborg med Det sociale Netværk
Har set en MMK-udstilling. Syntes den var god.
Skal 21/6 til møde  i Dialogforum, Reg Syddanmark
Gunnar: Møde m socialudvalgsformand i Fredericia
Herluf:Skrevet til Preben Rudiengaard  ang nye afgørende undersøgelser vedr ECT.
Rikke har desværre udmeldt sig af gruppen

4) Resultatet af pilotundersøgelsen vedr Det psykiatriske Testamente.:

Brev til 22 personer og institutioner.10 positive tilkendegivelser
Intet svar fra 11
1 forespørgsel returneret
Altså ingen decideret negative tilkendegivelser

5) Videre fremstød for udbredelsen af testamentet:

Kontakt til Psykiatriordførere
Sundhedsudvalget
§71-udvalget
Retsordførere
Gennemgå årsberetning fra Patientklagenævn

6) Tvangundersøgelsen

Blev ikke behandlet

7) Evt

Psykiatrifonden har udmeldt sig af Det sociale Netværk
Der er 194 psykiatriske enkelt-afdelinger i Danmark