Referat af møde i tvang-gruppen, 7. maj 2008

Sted: Hos Joy Jonna Thomsen (tidl. Dalhof) i Kolding

Til stede: Herluf Dalhof, Joy Jonna Thomsen (tidl. Dalhof) og Jan Andersen (referent).

Afbud fra: Kaj Larsen.

1. Valg af ordstyrer.

Jan blev valgt til ordstyrer.

2. Valg af referent.

Jan blev valgt til referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev fastsat som følger.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Foreligger ikke.

5. Forberedelse af workshop til landsmødet.

Workshoppen skal forberede en undersøgelse af tvang i psykiatrien og bestå af to dele, der omhandler:

  1. En beskrivelse/introduktion af undersøgelsen og dens formål.
  2. Udarbejdelse af spørgeskemaet.

Herluf havde lavet udkast til begge dele. Udkastet til introduktion blev diskuteret, og vi besluttede, at det med mindre ændringer tages med som oplæg til workshoppen. Udkastet til spørgeskema blev ligeledes diskuteret. Nogle spørgsmål blev ændret, og et enkelt spørgsmål blev helt strøget. Det rettede udkast bruges som oplæg til workshoppen. Herluf renskriver de rettede udgaver af de to oplæg. Vi skønner, at 10 eksemplarer af hver er nok til workshoppen.

Vi snakkede også lidt om omfanget af en sådan undersøgelse, og hvordan den kan finansieres. Herluf foreslog, at vi evt. kan kontakte Rockwool-fonden.

6. Hvervning af nye medlemmer til gruppen.

Tvanggruppen har pt. tre projekter i gang eller på bedding:

Opfølgning på høringen d. 30/10 2007.
Færdiggørelse og udbredelse af det reviderede psykiatriske testamente.
Gennemførelse af en stor undersøgelse om tvang i psykiatrien.

Nye medlemmer af gruppen skal være indstillet på at indgå i disse projekter efter en kort introduktion.

7. Psykiatrisk testamente.

Den reviderede udgave ligger pt. hos Karl Bach, som ikke er helt færdig med at gennemgå den. Han har fundet tre steder, hvor han foreslår tilføjelser eller ændringer. Færdiggørelsen sker efter landsmødet. Se også pkt. 8.

8. Næste møde.

Torsdag d. 29. maj 2008 kl. 11.00 hos LAP i Odense (eller hos Joy i Kolding). Karl Bach inviteres til mødet, hvor det psykiatriske testamente skal være hovedpunktet.

9. Evt.

Joy har skiftet tilbage til sin gamle email-adresse. Dette skal rettes i gruppens fælles email-adresse.