Referat af møde i tvang-gruppen, 4. august 2009

Referat af Tvanggruppe-møde, tirsdag 4/8-09 Store Glasvej 49, Odense C 

Til stede: Jan Stig Andersen, Werner Leervad, Rikke Bondesen, Herluf Dalhof, Gunver Hansen og Karl Bach
Afbud: Gitte Lindskow
Udeblevet: Ulla Asmussen

Ordstyrer: Jan
Referent: Herluf

Dette første møde efter sommerferien bar præg af, at drøftelser omkring regeringens bebudede lovforslag om tvungen opfølgning efter udskrivning fik første prioritet, idet stort set hele mødet
drejede sig om diskussionen om, hvilke strategier og aktiviteter Tvanggruppen og Karl Bach i forening kunne iværksætte for – om muligt – at være med til at forhindre, at dette ulykkelige lovforslag bliver vedtaget. Derudover var der også en diskussion om Det psykiatriske Testamente
Efter en slags ”brainstorming” blev vi enige om følgende

Strategier:

1) Få opklaret(Karl), hvor langt man er fremme med lovforslaget. Hvis det fremsættes snart efter folketingets åbning, da hurtig kontakt til politikerne.
2) Kontakt til de politiske partiers ordførere og sundhedsministeriet.
3) Henvendelse til samarbejdspartnere

og følgende

Aktiviteter:

Lovforslaget:
1) Politikerne(Karl Holst, Ordførerne, sundhedsministeren) : Breve, personlig kontakt
2)Folketingets sundhedsudvalg
3)Medierne (Journalist, egne indlæg)
4)Positive psykiatere
5)Rollespil
6) Samarbejdspartnere(Dansk psyk. Selskab, Bedre Psykiatri, Karl Holst)
7)Faglige organisationer(SL, sygeplejerskerne)

Andre tiltag:
1) Debat om medicin(Dødsfald, hjerneskade, kemisk spændetrøje)
2Alternative løsninger(Væresteder, sommerlejr, refugium,personlig assistance, oprustning af
distriktspsykiatrien)
Da vi ikke har alt for lang tid til rådighed, enedes vi om næste møde
Onsdag 26/8-09 11,00 PsykInfo, Staldgårdsgade 10, 7100 Vejle.