Referat af møde i tvang-gruppen, 11. september 2009

Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Gunver Hansen, Herluf Dalhof, Olga Runciman, Karl Bach, Rikke Bondesen samt Steen Moestrup
Afbud: ingen

Dirigent Jan, referat Olga og Steen overtog senere

Referat godkendelse: Gunver tager op til sidste referat et tvivls spørgsmål om testamentet. Der skal tilføjes:
”Tilføjelse under forsat drøftelse af tvungen opfølgning Psykiatrisk testamente blev diskuteret, men vi mente, at det ikke var relevant i denne sammenhæng (mødet med Lisselot Blixt)” for at blive godkendt.
Referat godkendt

Punkt 3 siden sidste
Os der var tilstede til Lisselot Blixt fortæller om hvordan det gik. Vi havde hver vore vinkel men det var enighed at det forløb så godt som det nu kunne gøre og senere tilbagemelding viser at vi har påvirket hende lidt, det siger båed ozlem og karen klint?? Rikke fortæller at hun kom ikke på banen oplevet at Liselott affejet hende. Enig om det var ærgerlig for det ville havde været relevant da Rikke kunne havde kommet ind under denne nye lov for noget tid tilbage.
Steen synes det var et positiv møde og at lisselot operer udefra taktisk grunde og ønsker at for forhandlinger i gang. Herluf deler ikke denne optimisme, men er enig at mødet var positiv og ikke spildt tid. Olga deler heller ikke Steens optimisme men tror vi har måske såede noget tvivl hos DF om det er nok til at ændre beslutningen tvivler hun på.
Karl fortæller at ozlem vidst ikke om det behandlingsdømte. Karl har forslået at ozlem har til sine spørgsmål vil denne lov gælde behandlingsdømte.

Efterfølgende fortæller karl om hvad karen klint og ozlem vurderer og de ser det lidt anderledes på situation.

Steen overtog referatskrivning i samarbejde med Gunvor.

4) Fortsat planlægning af aktiviteter i forbindelse med Tvungen Opfølgning

Møde med Sophie Løhde:
9. oktober 10.30 Christiansborg  Møde med Sophie Løhde,
Steen, Olga, Rikke, Karl, Herluf. Deltager i dette.
Vi mødes Hovedbanen under uret kl. 9.30
Rikke forbereder sin egen historie.
Samme taktik som med LiseLotte Blixt og spørger ind til hvor de står.
Politikere vil gerne have noget at spille op i mod.
Vi skal være forberedt på at tale om Refugie/døgnhuse.
Herluf siger noget om emnet psykiatrisk testamente, hvis det kommer på banen.
Vi skal huske at medbringe et antal eks. Psykiatrisk testamenter.

Har man ikke lavet udskrivningsaftale, så kan loven ikke tages i brug. Sundhedssystemet kan blive politianmeldt. Du kan ikke blive udsat for tvungen opfølgning uden at der er lavet en koordinationsplan. Lægerne har været tilbageholdende p.g.a. der ikke har været nogle sanktionsmuligheder.

EU-rådet har lavet en ny officiel anbefaling, har bevirket at landene kan udarbejde lovgivning, hvor indlæggelse og tvangsmedicinering ikke behøver at følges ad.

Glidende overgang mellem psykotisk og stress.

Direktøren kan også få en tvungen opfølgning.

Har man selv udfyldt et psykiatrisk testamente, så har man selv accepteret hvad gør.

PsykiatriTopmøde, dialoggruppe 3 værdighed, respekt, ligeværd og ret til selvbestemmelse også for psykisk sårbare, Ny kultur mere samtale, mindre tvang. En ordstyrer, en oplægsholder, en der melder tilbage til forsamlingen.
Bringe tvungenopfølgning ind i dialoggrupper.
Dæmme op for diskussioner. Tvanggruppens medlemmer skal fordele sig i dialog-grupperne.
Folderen udsendes torsdag 17. september fra sekretariatet med et brev, hvor der er indarbejdet et afsnit omkring tvungenopfølgning og LAPs argumenter imod. Steen og Karl laver oplæg tirsdag d. 15. september.

Henvendelser til medier:
Hvad er tvungen opfølgning ? og argementation mod tvungenopfølgning.
Nyhedsbrev,
Hjemmeside
Blad, artikel.
Indarbejdes i Lederen.

Vigtigt med et sted til overgang mellem hospitalsafdeldingen og det pulveriserende liv.

Alternativer til tvungen opfølgning:

Døgnhuse, akuttilbud, et alternativ til de lukkede afdelinger. Et sted man kan tage hen, når man har det så dårligt og man ikke føler man kan være i det pulveriserende liv.

Et par dages overnatning på skadestuen. Alternativ til indlæggelse. Ikke tvunget til medicin.
Omsorgspligten som er skrevet ind i serviceloven. Ikke med fysisk magt anvendelse.
Afsnit i serviceloven udsendes til gruppen.
Hellere give kommunerne mulighed for personlig opfølgning. End at give hjerneskadende medicin.
Tvangsflytte borger.

Opfordre til dialog mellem socialministeren og sundhedsministeren.

Gunvor kontakter Tove Videbæk. KKR = Kristent københavns radio/tv kanal.
Gunvor tager en snak med henblik på at lave en udsendelse og om der er andre ting hun kan gøre for os.
Kan hun pege på nogle svage led imellem regeringspartierne.
Evt. kan man jo påvirke enkelte medlemmer p.g.a. de etiske aspekter i tvungen opfølgning.

Kontakt til Lars Theilmann. Jan prøver.

Dansk Medicin , Herluf kontakter.

Steen Kontakter redaktøren fra politiken for at få de 5-6 navne på journalister med fagområdet sundhed.

Karl ringer til ministersekretærerne for sundhed og social og undersøger om der er mulighed for foretræde.

Aftale med Karen Klint og sundhedsordfører Sophie Hæstrop Andersen, født 1974. Møde evt.  samme dato som Sophie Løhde.

Anne Marie Geisler Andersen, Psyktriordføre fra Radikale Venstre.
Steen prøver at lave en mødeaftale.

Sammen med Bedre Psykiatri og SIND, en henvendelse til sundhedsudvalget.
Fordi de nye politikere ikke nødvendigvis er klar over hvad diskussionen i sin tid gik ud på. Det skal være i stil med brev formet til regionerne.

Sundhedsudvalget:
Formand Preben Rudingaard.
Steen tager sig af dette.
Karl varmer op, ser dem på mandag. Og spørge om vi skal komme med en fælles henvendelse.
Evt. opfordre til at vi bliver inviteret til debatten.

Psykiatriordføre og sygeplejerske Vivi Kjær (født 1958)
Forsøge at få et møde. Karl tager kontakt.

5) Evt

Bo Steen Jensen sættes på mail-listen. Og indlæg på mailen modtages med glæde.

Gunvor orienterede omkring samarbejde mellem forskellige københavnske bocenters beboer.
Øget selvbestemmelse og det har betydning, at man har noget at stå op til. Og vigtigt vi har medindflydelse på vores hverdag og tager ansvar.

Kommentar til frasortering omkring fostre sortering.

Gode eksempler på folk der har fået hjerneskader af elektrochok. Er der nogen som kender nogen som har påviselig hjerneskader.
…har CD med hvordan en velbegavet har fået totalt smadret sine fremtidsudsigter. Og havde manglende sygdomserkendelse. Kopieres og bedes set til næste møde. (Karl.)

Følgende materiale blev udleveret på mødet: