Referat af møde i tvang-gruppen, 5. og 22.. oktober 2007

De 2 dage blev brugt til at pakke post, vedrørende høring og workshop

Gruppen var meget aktiv og positiv indstillet på at få det store arbejde fra hånden.

Den 5. oktober blev der sendt indbydelser ud. Der var tale om ca 500 breve og ligeså mange mails.

Den 22. oktober blev der udsendt svar til dem der kan være i Fællessalen.
Der kom 161 tilmeldinger til høringen, hvor der er plads til 147. Vi måtte derfor sætte nogle på venteliste. Til workshoppen var der 26 tilmeldinger, hvor der er plads til 50. I svarkuverten til workshoppen er der medsendt 75 sider på dansk og engelsk.

Vi glæder os nu til den 29. oktober, hvor workshoppen afvikles og
Den 30. oktober, hvor høringen foregår.

På gensyn

Kaj Larsen
Tov holder i tvang gruppen