Referat af møde i tvang-gruppen, 13. oktober 2006

REFERAT af møde i tvanggruppen den 13-10-2006 i Odense

Til stede: 
Karl og Kaj

Afbud: 
Henriette

Fraværende: 
Jan

På trods af det ringe fremmøde, blev mødet afviklet, ud fra ønsket om, at den planlagte høring skal gennemføres. Derfor blev der seriøst truffet de nødvendige beslutninger. Karl havde talt med Georg Høyer, fra Norge, samt forhørt sig om ledige dage i Landstingssalen. Det forholdt sig sådan at den eneste sammenfaldende dato, var den 30. Nov. 2006.

Overskriften for høringen kan være: Psykiatri uden tvang – Hvad skal der til

Følgende personer kan inviteres:

  • Georg Høyer, Karen Klint m.fl. politikere, Peter Kram, 1 repr. fra Psykiatrisk
    Selskab(gerne formanden), Tina Minkowitz(fra WNUSP),
  • Som repræsentant for Refugieideen: Karl Bach(LAP)
  • Som repræsentant for Weglaufhaus: Iris Hølling(Berlin)
  • Endvidere blev det forslået at Bedre Psykiatri blev inviteret – evt. formanden.
  • Desuden en række vidner blandt egne medlemmer, men også andre interesserede.
  • Vidnerne skulle svare på følgende spørgsmål: Hvad gør det ved mig at blive udsat for tvang, hvad kunne være gjort i stedet for?

Tanken er, dels at have et panel, dels at have et ditto spørgepanel, evt. af psykiatriordførere, samt et tidsrum sidst i hvert modul, hvor salen kan stille spørgsmål til både panel og spørgepanel. Dette skulle give lidt pingpong og derved gøre modulerne mere interessante at overvære.

Indbydelsen skal være færdig senest 31-10-2006

Bestilling af alternativ lokale, Borup Højskole er foreslået, hvis man på Christiansborg, pludselig lægger beslag på lokalet, til eget brug. Dette har de ret til.

Programmet for dagen kan være som følger:
10.00-10.15 Velkommen
10.15-11.00 FN Konventionen
11.00-12.00 Vidner og et spørgepanel af politikere
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.30 Georg Høyer plus dansk psykiater
13.30-14.30 Døgntilbud udenfor hospitalerne
Weglauvhause
Døgnhus – Viborg
Refugium – LAP
Plus et spørgepanel af politikere.
14.30-14.45 Kaffe
14.45-15.45
15.45-16.00 Afslutning

Som det ses blev vi ikke helt færdige med programmet, og hvilket udgangspunkt der bedst tjener vores sag.

Referent: Kaj Larsen

Efterfølgende er høringen blevet udsat indtil januar 2007, idet Karl har travlt.

Næste møde: Torsdag den 16. November, klokken 11.00 i Odense

Hilsen
kaj