Referat af møde i tvang-gruppen, 20. august 2008

Onsdag den 20. august 2008 i LAPs nye lokaler, Odense

Til stede: Jan, Herluf, Susanne.
Kaj Larsen har udmeldt sig af Tvanggruppen

Ordstyrer: Jan
Referent: Herluf

Dagsordenen godkendtes i den foreliggende form.
Referat af sidste møde (25/6) forelå ikke.
Orientering om retningslinier for LAPs arbejdsgrupper udsattes til næste møde.
Jan vil forsøge at afklare Lars Schous aktivitetsniveau.

Det egentlige møde indledtes med, at vi fortalte lidt om os selv og vores baggrund.

Herefter drøftede vi planlagte og igangværende aktiviteter:

a) Det psykiatriske Testamente er færdigredigeret, men ikke overgivet til trykkeriet endnu, da LAP har brugt så mange penge i den forløbne del af året, at der først senere bliver råd til at publicere testamentet. Voksenskolen i Århus vil måske udgive testamentet som led i dens undervisningsmateriale.

b) Undersøgelsen om tvang i psykiatrien. Der foreligger allerede en undersøgelse herom som led i Det nationale Kvalitetsprojekt 2004-07. Men dette afspejler tydeligt lægernes og personalets mening om tvang. Og understreger nødvendigheden af en undersøgelse af psykiatribrugernes oplevelse af tvang. Vi drøftede løseligt en sådan undersøgelses indhold og logistik.

c) Opfølgning på høring 30/10-07 om “Psykiatri og Menneskerettigheder?”. Mulighederne for at komme videre med de tanker og idéer, som lå bag høringen.

Under eventuelt: Kim Nygaard Jensen-sagen. Et medlem af Landsledelsen er vist blivet bisidder for ham.

Næste møde: 3/9-08 i PSYKINFO, Staldgårdsgade 10, 7100 Vejle, kl. 11.00.