Referat af møde i tvang-gruppen, 8. juni 2010

Tirsdag 8/6-10, Store Glasvej 49, Odense  Til stede: Jan Andersen, Minna Holm-Nielsen, Gunnar Mathiasen, Herluf Dalhof. Afbud: Rikke Bondesen, Katrine Woel, Olga Runciman, Steen Moestrup 1)Valg af dirigent og referent: Dirigent: Gunnar Referent:Herluf 2)Godkendelse af referat: Enstemmigt godkendt 3) Siden sidst: Minna har deltaget i formiddagskonferencen på Christiansborg med Det sociale Netværk Har set en […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 6. april 2010

af Steen Moestrup Tirsdag 6.april 2010 kl. 10.30  – 15.30, Store Glasvej 49. Odense  Tilstede: Jan Andersen, Rikke Bondesen, Olga Runciman , Herluf Dalhof, Steen Moestrup Afbud fra Werner Leervad Uden afbud Katrine Woel 1) Valg af dirigent og referent Dirigent: Jan Referent: Steen 2) Godkendelse af referat  Godkendt med Jans kommentarer og indarbejde, samt sat […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 2. marts 2010

af Steen Moestrup Tirsdag den 2/3 – 2010 kl. 10.30 – 15.30, Store Glasvej 49, Odense. Tilstede: Olga Runciman, Katrine Wohl, Herluf Dalhof og Steen Moestrup Afbud: Jan S. Andersen, Werner Leervad, Rikke Bondesen, Dagsorden: 1)  Valg af dirigent og referent: Dirigent: Olga Referent: Steen 1a. godkendelse af dagsorden.  Høringssvar. Processen ?`? Høringssvar tidsfrist 5. marts. […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 22. januar 2010

af Steen Moestrup Fredag 22/1 10, Store Glasvej 49, Odense 10.30 til 15.30 Til stede:, Herluf Dalhof, Olga Runciman samt Steen Moestrup Afbud: Ulla Asmussen, Jan Andersen, Werner Leervad  og Rikke Bondesen Gunvor Hansen har trukket sig ud af gruppen og Karl Bach opfatter ikke som fast medlem af gruppen. Katrine Woel indtræder i arbejdsgruppen. 1) […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 18. november 2009

af Steen Moestrup Onsdag 18. november kl. 10.30 – 15.45 Store Glasvej 49, Odense Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Karl Bach, Olga Runciman samt Steen Moestrup Afbud: Ulla Asmussen, , Gunvor Hansen og Rikke Bondesen 1) Valg af dirigent og referent Dirigent: Werner Leervad Referent: Steen Moestrup 2) Godkendelse af referat Referat […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 14. oktober 2009

af Steen Moestrup Onsdag  14/10-09 kl 10.30 – 15.45 Store Glasvej 49, Odense Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Karl Bach, samt Steen Moestrup Afbud: Ulla Asmussen, Olga Runciman, Gunver Hansen og Rikke Bondesen Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent Werner ,dirigent Steen, referent 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Snak […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 11. september 2009

af Olga Runciman & Steen Moestrup Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Gunver Hansen, Herluf Dalhof, Olga Runciman, Karl Bach, Rikke Bondesen samt Steen Moestrup Afbud: ingen Dirigent Jan, referat Olga og Steen overtog senere Referat godkendelse: Gunver tager op til sidste referat et tvivls spørgsmål om testamentet. Der skal tilføjes: ”Tilføjelse under forsat drøftelse af tvungen opfølgning […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 4. august 2009

af Herluf Dalhof Referat af Tvanggruppe-møde, tirsdag 4/8-09 Store Glasvej 49, Odense C  Til stede: Jan Stig Andersen, Werner Leervad, Rikke Bondesen, Herluf Dalhof, Gunver Hansen og Karl Bach Afbud: Gitte Lindskow Udeblevet: Ulla Asmussen Ordstyrer: Jan Referent: Herluf Dette første møde efter sommerferien bar præg af, at drøftelser omkring regeringens bebudede lovforslag om tvungen opfølgning efter udskrivning […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 13. januar 2009

af Jan Stig Andersen Sted: PsykInfo, Vejle. Til stede: Rikke Juul Bondesen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Jan Stig Andersen (referent) Afbud fra: Ulla Asmussen 1. Valg af ordstyrer og referent. Herluf blev valgt til ordstyrer, og Jan blev valgt til referent. 2. Siden sidst. a. Godkendelse af referat af mødet d. 17/12 2008. Der bemærkes, at […]

Referat af møde i tvang-gruppen, 17. december 2008

af Ulla Asmussen Deltagere: Jan Andersen, Herluf Dalhof, Werner Leervad, Ulla Asmussen Afbud fra: Gitte Lindskow Udmeldelse af Tvanggruppen: Susanne Bach Damgaard og Joy Thomsen 1) Ordstyrer: Jan Referent: Ulla 2a) Godkendelse af referatet af den 6.11.2008: Godkendt 2b) Drøftelse af om der skal være en personlig uformel runde af kortere varighed, hvilket blev  vedtaget. Og blev også afholdt, […]