Referat af møde i livsglædegruppen, 15. marts 2017

LAP Livsglæde arbejdsgruppe møde d.15.3.2017 i LAP Odense

DAGSORDEN :
1. Velkommen til nye medlemmer
2. Referat fra sidste møde
3. Siden sidst
4. Ny tur arrangement til Karen Blixen Museet
5. Gruppens medlemmer
6. Evaluering af Horsens turen
7. Nyt fra LL
8. Landsmødet 2017
9. Nye tur / arrangement forslag
10. Eventuelt

REFERAT :

1. Der blev budt velkommen til 2 nye medlemmer af gruppen: Ole fra Vejle og Troels fra København F.

Ole og Troels takkede og fortalte hvad de kunne bidrage gruppen med i det spændende arbejde for alle medlemmer af LAP omkring livsglæde.

2. Referatet fra sidste møde blev læst op og godkendt.

3. Hvert medlem af gruppen fortalte hvad de hver især havde haft af gode positive oplevelser siden sidste møde. Disse små historier giver et godt grundlag for det videre møde i positiv stemning.

4. Preben havde udarbejdet et program og budget for tur til Karen Blixen Museet i Rungsted Kyst onsdag d. 10. Maj i år. Programmet blev omdelt og drøftet, der var tilslutning til dette. Program og budget sendes til LAP  FU.

5. Der var indkommet 2 udmeldelser i gruppen samtidig med at vi har fået 2 nye, er gruppen på i alt 8 medlemmer.  Der var en person der tidligere havde ønsket at være med i gruppen, men vedkommende har meldt sig ud af LAP. Så der skulle være plads til en mere. Det kan være der er nogen af deltagerne på landsmødet der brænder for det.

6. Horsens tur arrangementet blev drøftet. Der var enighed om at hele arrangementet den dag med besøget på Statsfængslet m.m. var forløbet fantastisk. Der blev her på mødet fortalt hvad vi havde oplevet og hørt på rundvisningen om fængslets historie med de indsatte og personale om livet bag bag murerne. Stor tak til Gihta for arbejdet med hele arrangementet.

7. Der blev her fortalt om hvad der havde relation til gruppens virke.

8. Det kommende landsmøde i Svendborg blev drøftet. De fleste fra gruppen deltager.

Vi vil som tidligere år fremvise foto´s med videre for at vise en del af gruppens arbejde det forløbne år.

9. Der blev drøftet forslag til  nye ture og arrangementer. Der kom mange forslag. På sidste møde var der forslag om tur til Samsø, dette syntes gruppen var en god ide, så Brian og Troels vil sammen tilrettelægge en sådan tur og fremvise deres forslag på et senere møde. Tom har en Århus tur i ´støbeskeen´ og denne er i planlægningsfasen og skulle foregå når vejret bliver sommerligt.

10. Da vi har fået nye medlemmer i gruppen, skal der udskrives nye medlemslister med navne, adresser, tlf. nr. og e-mail adresser snarest, Tom henvender sig til kontor personalet om dette.

Næste møde blev aftalt til at foregå i LAP  Odense: onsdag d. 26. April kl. 13.00

 

 

Referatet godkendt på gruppens møde d. 26.4.2017