Referat af møde i livsglædegruppen, 3. december 2015

Tilstede : Solvej , Brian , Tom , Stefanie , Lars , Preben
Vi savnede de øvrige fra gruppen.

Gruppen afholdte mødet på ´den grimme ælling´ i Odense.

Der blev drøftet de ting arbejdsgruppen havde arbejdet med i løbet af året. Ture og arrangementer,  LAP TV og radio, LAP møder. Det havde været et godt år med regelmæssige møder. Der har været nogle fra gruppen til deltagelse i : Landsmøde, ø-lejr, sommerlejr, folkemødet, psykiatri-topmøde, lokalafdelinger, refugiet m.m.

Næste livsglæde arrangement er d. 10.12.2015 , Jule-tur til / i TIVOLI

Vi aftalte at afholde næste ordinære møde på LAP kontor : torsdag d. 28. jan. 2016  kl. 13.00

På dette møde vil nye retningslinier for arbejdsgruppen blive drøftet, kommentarer og rettelser kan tilføjes, for derefter at blive godkendt ved afstemning.

 

FORSLAG TIL RETNINGSLINIER FOR MØDEDELTAGELSE

FOR AT GRUPPEN MED I ALT 9 MEDLEMMER KAN HAVE OPTIMAL UDBYTTE AF ARBEJDET MED AT SKABE LIVSGLÆDE I BLANDT ALLE LAP MEDLEMMER, FORUDSÆTTES DET, AT ALLE I GRUPPEN ER AKTIVE MED SELVSTÆNDIGE NYE GODE IDE´ER TIL GRUPPENS VIRKE OG FOR SÅ VIDT MULIGT OGSÅ DELTAGER I GRUPPENS ARBEJDE OG MØDER / AKTIVITETER / ARRANGEMENTER.

VED LÆNGERE FRAVÆR FRA GRUPPENS MØDER m.m. , FRITSTILLES GRUPPEN TIL AT SUPPLERE SIG MED NYE INTERESSEREDE MEDLEMMER.

VED LÆNGERE VARENDE FRAVÆR, MENES UDEBLIVELSE FRA MØDER m.m. I OP TIL 3 MÅNEDER.