Referat af møde i livsglædegruppen, 4. maj 2016

Tilstede i LAP mødelokale : Tom , Solvej , Mona-Lisa , Preben . Vi savnede de øvrige.

1.  Referat fra sidste møde blev godkendt.

2. Hver af de fremmødte fortalte om deres positive oplevelser siden sidste møde. Dejligt at høre livsglade oplevelser der havde været oplevet.

3. Gruppen blev orienteret om den nye landsledelse og der kan forventes god støtte derfra . Foto af landsledelsen kan ses i det næste nye nummer af LAP bladet.

4. Der var 3 fra gruppen der havde deltaget i landsmødet. Der blev snakket og fortalt om det. Vores tovholder Tom blev genvalgt til landsledelsen. Der var enighed om, at det var et godt landsmøde.

5. Der blev orienteret om den nye `livsglædegruppe´. Der var slået op på landsmødet. Der havde  7 LAP medlemmer tilmeldt sig. Men for ikke at skabe forvirring, må den nye gruppe have et andet navn. Gruppen skulle vist være en sygdoms selvhjælpsgruppe.

6. Kontakt til nye medlemmer til vores gruppe. Da der i vores gruppe er 2 ledige pladser, tilskrives Ghita pr. mail af Tom. Shais får mail af Preben. Dermed  2 nye medlemmer til at skabe livsglæde blandt alle LAP  medlemmer.

7. Det kommende arrangement i Århus området til efteråret, er på ´tegnebrættet´ .

8. Arrangementet til sporvejsmuseet forsøges d. 6. juli i år. Der arbejdes videre med det.

9. Næste møde i livsglædegruppen bliver afholdt på Odense Havn. Vi finder et godt sted, nyder havnen og området, holder møde. Dette foregår d. 27. Maj . Vi mødes på Odense Banegård kl. 14.00

 

Referatet med rettelser godkendt på mødet i Odense d. 27. Maj.2016