Referat af møde i Livsglædegruppen d. 22. maj 2023

Referat af Livsglædegruppens møde i København 22. maj 2023.

Deltagere: Margit, Preben, Solveig og Gihta.
Fraværende: Tom, Yvonne, René, Troels og Brian.

Referat af gruppens møde d. 27. april 2023 i Odense blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Derefter “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.
Samtidig fortalte vi hver især om, hvorfor vi er i Livsglædegruppen, og hvad vi mener, vi kan byde ind med til gruppen.

Vi evaluerede turen til Rosenborg Slot 4. maj 2023, og der var enighed om, at turen havde været en stor succes.

4 fra gruppen (udover Tom) skal med til Bornholm, og holde foredrag om Livsglæde på trods af Psykiske udfordringer.
Vi har i dag fået afklaring på, at vi skal bo på Fuglebakken 13 i Hasle, og at vi har sommerhuset fra 10-17 juni, men at vi bliver nødt til at rejse hjem 16. juni, da det var det eneste, som kunne lade sig gøre mht. færge og bus.
Mette på kontoret var så flink, og har hjulpet os med at få bestilt billetter til bus og færge.

Turen til Nordisk Film i Valby 5. sept. 2023 er fastlagt, men vi mangler stadig at fået bevilget pengene fra FU.
Vi har desuden talt om en juletur for Lap-medlemmer i december. Evt. Til Nyhavn.

Næste gruppemøde er ikke fastlagt, da de næste mdr. byder på Bornholm, sommerlejr og kystlejr, så vi tales ved om det, og forventer at vi kan holde næste møde lidt før turen til Nordisk Film.