Referat af møde i Livsglædegruppen d. 29. marts 2023

Referat af Livsglædegruppens møde 29. marts 2023 i Lap`s lokaler i Odense.

Deltagere: Tom, Margit, Yvonne, Preben og Gihta.
Fraværende: Solveig, Troels, René og Brian.

Vi startede med en “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.

Referat af gruppens møde d. 14. december i København blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Tom berettede om status i Landsledelsen.

Ved mødet i Kbh. blev vi enige om at satse på udflugter i 2023 til Rosenborg Slot og til Nordisk Film.
Vi har nu fastlagt de to udflugter til: Rosenborg Slot 4. maj 2023
Og Nordisk Film 5. september 2023.

Derudover vil vi forsøge at få etableret en lille juletur for medlemmer af Lap i december.

Ansøgninger med budgetter til arrangementerne sendes til Lap.

Næste gruppemøde er 27. april 2023 i Lap`s lokaler i Odense