Referat af møde i livsglædegruppen, 26. oktober 2016

Tilstede : Mona-Lisa , Gihta , Preben , Tom
Vi savnede de øvrige.

1. Referatet blev drøftet efter gennemlæsning og godkendt.

2. Hver især af de fremmødte berettede om positive livsglade oplevelser oplevelser de havde haft siden sidste møde.

3. Der er kommet et nyt medlem ind i gruppen. Hun har ikke været mødt op endnu, men er stadig interesseret.

4. Der blev orienteret til gruppen om sidste LL møde, hvad der var relevant at vide af emner.

5. Sidste nr. af LAP bladet blev drøftet. En fra gruppen syntes det var et godt blad, men mente det var uheldigt at reklame for arrangementer var for sent  ude.

6. Livsglædegruppens arrangement til Psykiatri museum i Middelfart i næste  måned er annonceret og det ´kører´ .

7. Der undersøges om et kommende tur / arrangement til museum / Horsens  statsfængsel. Dokk1 i Århus er også et fremtidig fremtidig emne .

8. Gruppens december møde blev aftalt til mandag d.12. . Vi mødes på Odense Banegård kl. 11.45

9. En fra gruppen ønskede at vi fremlagde nogle gode nye forslag til livsglæde begrebet . Vi tager dette op på næste møde, hvor hver især kommer deres forslag.

10. Gruppen har vedtaget, at Tom er redaktør af LAP radio / tv . I næste uge udkommer nye udsendelser som vi må være opmærksomme på.