Referat af møde i Livsglædegruppen d. 27. april 2023

Referat af Livsglædegruppens møde i Odense 27. april 2023.

Deltagere: Margit, Preben, Solveig, Troels og Gihta.
Fraværende: Tom, Yvonne, René og Brian.

Referat af gruppens møde d. 23. marts i Odense blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Derefter “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.

Vi gennemgik turen til Rosenborg Slot 4. maj 2023, og delte opgaverne imellem os.
Og vi fik ringet til Rosenborg og Dalle Valle med endelig antal.

Vi vil gerne med til Bornholm, og holde foredrag om Livsglæde på trods af Psykiske udfordringer.
Tom er i gang med at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, og hvor mange af os, der kan komme med.
Vi håber på en hurtig afklaring, så vi kan begynde at forberede evt. foredrag.

Vi fik besked af Helle Sibbersen om, at Lap er udfordret økonomisk, og at vi måske skal holde møder via zoom i stedet for fysiske møder. Udfordringerne i Lap skyldes, at der nu er ansat to konsulenter.
Så vi er spændte på, hvordan det så kan lykkes at oprette nye lokalafdelinger, hvis der dårligt nok er råd til deres løn.

Næste gruppemøde er 22. maj kl. 13 2023 i København. Troels giver nærmere besked om værested.